Byggnadsträarbetare på en vind

Foto: Johnér Bildbyrå

Tema forskning: Handöverförda vibrationer – en skakig historia

Nyhet

Det krävs en samordning av förebyggande åtgärder för att minska arbetares expo­nering för skadliga vibrationer i händerna. Vad vet vi, vad görs idag och hur kan vi i framtiden förebygga vibrationsskador? Se en filmupptagning av ett seminarium arrangerat av Afa För­säkring på temat statistik och forskning.

Arbete med vibrerande och slående verktyg är vanligt i till exempel verkstäder, byggbranschen, inom mark och anläggning och i tandvården. Flera hundra tusen personer bedöms utföra arbete som medför risk för skadliga vibrationer. Skadorna kommer oftast krypande och kan bli mycket allvarliga och ofta kroniska. Det är därför viktigt att de upptäcks i tid.

Hur ser då expo­neringen ut? Vad säger EU:s nya maskinförordning? Vad vet vi om sjukdomarna artros och dupuytrens sjukdom kopplat till handöverförda vibrationer?

Se filmupptagningen av seminariet och ta del av samtal om vibrationer och vibrationsskador och ett urval av pågående forsknings­projekt hos Afa För­säkring. Under seminariet presenteras även en ny statistik­rapport från Afa För­säkring.

Moderator: Maria Schütt, forskningshandläggare, Afa Försäkrings Forsknings- och utvecklingsavdelning, FoU.

Program

Inledning

Allmänt övergripande om vibrationsexponeringens omfattning

Hans Pettersson, Umeå universitet. Här hittar du Umeå universitets vibrationsdatabas.

Nya krav för tillverkare att deklarera stötvibrationer

Hans Lindell, RISE.

Afa Försäkrings vibrationsstatistik

Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa För­säkring, presenterar en ny statistik­rapport om arbetssjukdomar orsakade av vibrationsskador.

Rapporten Dåliga vibbar – arbetssjukdomar orsakade av vibrationer finns att ladda ner här.

Ett samtal om vibrationer och vibrationsskador

 • Patienten hos arbetsmiljömedicinska kliniken – Catarina Nordander, arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

 • Vikten av medicinska kontroller – Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges företagshälsor.

 • Bedömning av utlåtande – Eva Vingård, Uppsala universitet.

Systematiska kunskapsöversikter

Tohr Nilsson, Umeå universitet, och Kjell Torén, Göteborgs universitet.

Forskning pågår

 • Mäta vibrationsskador i blodet – Eva Tekavec, Lunds universitet.

 • Undvikande av medicinska kontroller hos vibrationsexponerade arbetstagare – Carl Antonsson, Lunds universitet.

 • Jämförande studie i fält av arbete med och utan självkompakterande betong – tekniska mätningar av fysisk expo­nering och ekonomiskt utfall – Mikael Forsman, Kungliga Tekniska Högskolan.

Arbeta förebyggande för att minska vibrationsskador

 • Arbetsmiljöverkets helhetsgrepp för att förebygga vibrationsskador – Eva Bernmark, Arbetsmiljöverket. Ta del av Arbetsmiljöverkets information om vibrationer.

 • Så jobbar vi för att förebygga vibrationsskador –
  Hans Lindell, RISE.
  Ola Eskilsson, Expert Health & Safety at Center of Expertise, Volvo Group.
  Romain Haettell, Sound & Vibration Specialist, PhD Atlas Copco Industrial Technique AB.

Prevents vibrationsguide

Här hittar du Prevents verktyg Vibrationsguiden.