Två unga personer i ett laboratorium jobbar vid en dator.

Foto: Teknikföretagen, Bredda bilden

Ny kunskap om unga i arbetslivet

NyhetPublicerad 29 september 2023

Åtta forsknings­projekt i Afa Försäkrings FoU-program Ung i arbetslivet har studerat ungas förutsättningar i arbetslivet. Resultaten visar bland annat att unga chefer är motiverade och att ett lärande klimat är viktigt i onboarding-processen. Läs mer om programmet och se en filminspelning av seminariet.

På seminariet den 28 september diskuterade man bland annat dessa frågor:

  • Hur tas de första stegen in i arbetslivet?

  • Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv för unga vuxna?

  • Hur ser unga chefers förutsättningar ut för att leda hållbart?

Se filmupptagningen från seminariet

Resultat från forskningen

I det här pressmeddelandet finns information och tips som forskare tagit fram till organisationer som vill stötta unga chefer.

Vill du ladda ner guiden Ung och chef i sin helhet? Ladda ner den här.

Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet har gett ut en handbok, vars syfte är att bidra till säkrare beteenden på byggarbetsplatser. Den kan du ladda ner här.

Kursen Onboarding av nya medarbetare – forskning, teori och praktik, vt-24 bygger på den senaste forskningen kring hur nya medarbetares lärande och etablering bäst stöttas under den första tiden i det nya jobbet. Är du nyfiken? Läs mer om kursen på Karolinska Institutets webb.

Vill du veta mer om forskningsprojekten? Då kan du få mer information här.

Ur programmet

Dagens moderator: Ellinor Persson

Unga chefers förutsättningar: Att leda med och mot god arbetsmiljö och hälsa

Susanne Tafvelin, Umeå universitet

Visst vill jag vara chef! En studie av unga chefer ur ett individ- och organisationsperspektiv

Christina Björklund, Karolinska Institutet

Säker ledare – ett samverkansprojekt för att förbättra säkerhetsledarskap och säkerhetskultur i bygg- och anläggningsindustrin

Martin Grill, Göteborgs universitet

Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna – ledarskap, lärande och osäkerhet

Erika Wall, Mittuniversitetet

Onboarding version 2.0: Strategier för att förebygga negativa konsekvenser av stress hos unga vuxna

Petter Gustavsson, Karolinska Institutet

Återgång i arbete och sjukskrivningsmönster efter en arbetsskada bland unga

Ritva Rissanen, Karolinska Institutet

Hyperaktivitetsstörningar bland unga vuxna inom privat sektor – hur påverkar diagnos och medicinering senare arbetsanknytning och sjukfrånvaro

Magnus Helgesson, Karolinska Institutet

Depression/ångestsyndrom samt sjukfrånvaro bland unga arbetare i privat sektor – mönster och betydelsen av arbetsmiljöfaktorer

Ellenor Mittendorfer-Rutz, Karolinska Institutet

Har du frågor? Kontakta oss!