En person står i ett kontorslandskap och ska rita något på ett vitt stort block.

Forskare har tagit fram guiden "Ung och chef" som stöd för att unga ska trivas och utvecklas i chefsrollen.

Foto: Shutterstock, Shutterstock

Att vara ung och chef

Tidning - Trygg på jobbet

Vi har för få unga chefer i Sverige. Minst antal i Europa faktiskt. Bristande stöd, otydlighet och obalans mellan arbete och fritid är några orsaker till att unga tackar nej till att bli chefer.

Trygg på jobbet, december 2023

Att vara chef verkar inte vara så lockande för unga människor i dag. Bara var fjärde chef i Sverige är under 40 år. Det gör att Sverige hamnar bland bottenplatserna i Europa.

– Det är ett problem, inte minst med tanke på att vi står inför ett generationsskifte på arbets­marknaden och behöver se över chefsförsörjningen. Men om unga personer inte vill vara chefer, vad gör vi då? säger Christina Björklund, som är docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet och har studerat unga chefers arbetssituation.

Unga som har en chefsroll är missnöjda

Inte nog med att alltför få unga vill bli chefer. Dessutom är flera av dem som har en chefsroll missnöjda och funderar på att sluta. Orsakerna är bland annat bristande stöd, otydlighet kring rollen och obalans mellan arbete och privatliv.

– Det är en minst lika stor utmaning att motivera unga chefer att stanna och utvecklas i sin chefsroll som att få dem att söka sig till chefsrollerna, säger Christina Björklund.

Balansen mellan arbete och privatliv är otroligt viktig för den här generationen.

Christina Björklund, docent vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet

Uppskattning, feedback, flexibilitet och förtroende från överordnade är sådant som de unga cheferna nämner för att vilja stanna kvar i sin roll.

– Balansen mellan arbete och privatliv är otroligt viktig för den här generationen. När den inte finns väljer många att lämna sin position eller att inte ta på sig ett ledarskap alls.

Svåra samtal är en utmaning

Andra utmaningar är åldersrelaterade kulturkrockar, åldersdiskriminering av typen ”du är så ung, kan du verkligen göra det här?” samt de svåra samtal som man ibland måste ta som chef.

– Bristande erfarenhet och bristande stöd från den egna chefen gör det svårt för många unga chefer att ta dessa svåra samtal med sina medarbetare. Jag tror även att det handlar om en känsla av att ens roll och befogenheter är otydliga.

Flera av de unga cheferna i studien sa att de upplever sig ifrågasatta.

– De tyckte att de måste jobba dubbelt så hårt för att bevisa sig, vilket skapar en osäkerhet samtidigt som de ställer väldigt höga krav på sig själva att vara duktiga och prestera.

Forskare har sammanställt en guide

Nu har Christina Björklund tillsammans med forskarkollegan Susanne Tafvelin, docent i psykologi vid Umeå universitet, sammanställt en guide med konkreta tips till organisationer som vill ta tillvara unga chefers potential.

Ladda ner guiden "Ung och chef" (pdf)

– Om du får in personer med rätt förutsättningar och om de får rätt stöd är dessa unga chefer en otrolig kraft. De kommer in med andra erfarenheter än den äldre generationen, och om vi inte fångar upp det mister organisationen och samhället väldigt mycket kunskap, säger Christina Björklund.

Text: Karin Cedronius
Foto: Shutterstock

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, december 2023. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Så kan ni underlätta för unga chefer

1. Sträva efter att bygga en trygg kultur där chefer vågar testa och misslyckas. Ju öppnare en organisation är, desto lättare är det att utvecklas och våga fråga efter stöd och hjälp.

2. Gör chefsrollen tydlig så att det inte råder några oklarheter kring ansvar, mandat och förväntningar på den unga chefen.

3. Många unga chefer är kunskapshungriga. Skapa tid och möjlighet till reflektion. Avsätt gärna en stund varje vecka för att kunna gå på kurs, läsa eller förkovra sig på annat vis.

4. Ge löpande, konstruktiv feedback. Det måste inte alltid vara så formellt. Att bara byta några ord och få guidning på vägen räcker ofta långt.

5. Mentorer är viktiga stöd och bollplank när man är ung och oerfaren i sin chefsroll. Men glöm inte att även mentorn måste ha inställningen att den personen kan lära i dialogen med den unga.

6. Som chef till en ung chef – se till att du finns där för att bolla och stötta. Både formellt och mer informellt, vid fikat, i korridoren eller vid skrivbordet.

7. Hjälp dina unga chefer att träna på svåra samtal. När man är ung och saknar erfarenhet av svåra, personalrelaterade frågor är det viktigt att få träna på detta för att utvecklas i sin chefsroll.

8. Uttryck tydligt att ni gärna ser att unga personer söker ledande rollpositioner.

9. Var tydlig med vilka utvecklingsmöjligheter er organisation kan erbjuda den unga chefen.

Mer om unga i arbetslivet

Två unga personer i ett laboratorium jobbar vid en dator.

Hur förebygga arbetsskador bland unga?

Unga drabbas mer än andra av arbetsskador. Det kan bero på en rad orsaker som t.ex bristfällig introduktion till arbetet.