Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektiv­avtalade för­säkring­ar? Låna en av våra experter.

Vi lever i en tid där tyckande alltför ofta ersätter forskning och fakta. Med en av Afa Försäkrings experter i din panel eller i ditt seminarieprogram kan du vara säker på att diskussionen utgår från fakta. 

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Idag omfattas 4,9 miljoner människor av våra kollektivavtalade försäkringar. 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Genom åren har vi hanterat mer än 15 miljoner försäkringsärenden, vilket gör att vi har tillgång till unika data om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Dessa ligger till grund för den forskning om arbetsmiljö och hälsa vi årligen finansierar med 150 miljoner kronor. Afa Försäkring är en av de största FoU-finansiärerna inom arbetsmiljö i Sverige.

Afa Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på Afa Försäkring. Vi äger, förvaltar och utvecklar ett stort antal fastigheter, främst i Stockholm.

Våra experter är politiskt oberoende och sakkunniga inom kollektivavtalade försäkringar, arbetsmiljö, arbetsskador, långvarig sjukfrånvaro, hållbara fastigheter, framtidens kontorstrender samt hälsa och ohälsa i arbetslivet.

Här är några experter som du kan ha nytta av i samtal om:

Afa Försäkring kan ge perspektiv på förändringar på arbetsmarknaden som påverkar försäkringarna och strukturerna runt om. Vi kan bidra med fakta om vikten av kollektivavtalade försäkringar som en pusselbit i välfärden, trygghetsmodellen och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Digitalisering, förändringsprocesser och verksamhetsutveckling inom försäkringsbranschen är andra frågor som vi kan. 

Experter

Michel Normark, Chef Partsrelationer och försäkringsvillkor, Afa Försäkring

Michel pratar gärna om:

Arbetsmarknadsfrågor och den svenska arbetsmarknadsmodellen, trygghetsmodellen, socialförsäkringsfrågor och kollektivavtalade försäkringar. 

Kort om Michel Normark:

Michel Normark har lång erfarenhet av att arbeta med socialförsäkringsfrågor. Han har både djup och bred kännedom om den svenska arbetsmarknadsmodellen och i Almedalen pratar han gärna om hur sjukförsäkringarna skulle kunna utvecklas – allt från vilket skydd anställda ska omfattas av till hur vi kan inkludera nyanlända i trygghetssystemen samt hur vi får tillbaka människor i arbete efter sjukskrivningar.

Vill du få mer information eller boka? Skicka ett mejl till afaseminarier@afaforsakring.se

Elisabeth Wisén, Vice vd, chef Försäkringshantering & IT

Elisabeth pratar gärna om:

Arbetsmarknadsfrågor ur ett svenskt och internationellt perspektiv, digitalisering, förändrade kundförväntningar, förändringsprocesser och verksamhetsutveckling av försäkringsbranschen. 

Kort om Elisabeth Wisén:

Elisabeth Wisén har gedigen erfarenhet av förändringsledning, utvecklings- och effektiviseringsarbete inom skadeförsäkringsbranschen, i Sverige och Norden såväl som i en internationell kontext. Hon är en van föreläsare när det gäller förändringsprocesser, strategiskt ledarskap och vad makro-trenderna på arbetsmarknaden innebär för försäkringsbranschen.

Vill du boka Elisabeth? Skicka ett mejl till afaseminarier@afaforsakring.se

Afa Försäkring kan ge perspektiv på trender och tendenser inom arbetsmiljö. Vi kan bidra med fakta om fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hur dessa påverkar hälsan i arbetslivet. Vi pratar gärna om vikten av förebyggande insatser, som stöd till forskning och utveckling och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Experter:

Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga, Afa Försäkring

Susanna pratar gärna om:

Arbetsmiljöfrågor, arbetsolyckor, risker och förebyggande åtgärder, arbetsmiljöforskning och forskningsfinansiering.

Susanna Stymne Airey har disputerat i miljöekonomi och har lång erfarenhet av att arbeta med forskning och hur den kan komma till praktisk nytta i samhället. Hon pratar gärna om vikten av att arbeta förebyggande för att minska ohälsa och arbetsskador på arbetsplatserna och om hur forskning inom arbetsmiljö och hälsa kan omsättas i praktiken. Hon kan också ta fram siffror och statistik på det mesta som rör arbetsskador. Susanna har även god inblick i aktuell arbetsmiljöforskning och dess finansiering. 

Vill du få mer information eller boka? Skicka ett mejl till afaseminarier@afaforsakring.se

Lars-Gunnar Lindberg

Lars-Gunnar pratar gärna om:

IA är en förkortning för Informationssystem om Arbetsmiljö – ett unikt digitalt system som stöttar företag i att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. 

Kort om Lars-Gunnar Lindberg:

Lars-Gunnar Lindberg ansvarar för att hjälpa företag och organisationer att nyttja IA-systemet optimalt. Han pratar gärna om systematiskt arbetsmiljöarbete och trender som berör arbetsskador i stort. Lars-Gunnar berättar också gärna om hur allt fler arbetsgivare väljer att samarbeta inom branschen och ser arbetsmiljö­arbetet som en integrerad del av att vara ett attraktivt och effektivt företag.

Vill du få mer information eller boka? Skicka ett mejl till afaseminarier@afaforsakring.se

Läs mer om IA-systemet här

Afa Försäkring kan ge perspektiv på arbetsrelaterade skador och långvarig sjukfrånvaro baserade på siffror och statistik från vår unika skadedatabas med drygt 15 miljoner försäkringsärenden. Vi kan bidra med information om vilka yrken och situationer som innebär störst risk att drabbas av arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar på svenska arbetsplatser. Vi har unik kunskap om orsaker till och konsekvenser av ohälsa i arbetslivet.

Experter:

Anna Weigelt, chef på Afa Försäkrings analysavdelning.

Anna Weigelt pratar gärna om:

Statistik och analys av arbetsskador och sjukfrånvaro. Hennes ämnesområden omfattar:

  • arbetsolyckor

  • långvarig sjukfrånvaro

  • fallolyckor

  • psykiska diagnoser

  • vibrationsskador

  • hot och våld

Statistiken kan bland annat brytas ner på olika yrken, branscher, kön, ålder och geografiska områden.

Anna Weigelts expertområde är arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på den svenska arbetsmarknaden. Hon kan presentera statistik och analyser på ett pedagogiskt sätt. Anna Weigelt är expert på Afa Försäkrings unika skadedatabas med 15 miljoner ärenden. Hon kan även förklara skillnaderna mellan statistiken från Afa Försäkring och den från Arbetsmiljöverket.

Anna Weigelts bakgrund

Anna Weigelt har en magisterexamen inom nationalekonomi från Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet som utredare från olika fackförbund och jobbar sedan många år som chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring.

Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga, Afa Försäkring

Susanna pratar gärna om:

Arbetsmiljöfrågor, arbetsolyckor, risker och förebyggande åtgärder, arbetsmiljöforskning och forskningsfinansiering.

Susanna Stymne Airey har disputerat i miljöekonomi och har lång erfarenhet av att arbeta med forskning och hur den kan komma till praktisk nytta i samhället. Hon pratar gärna om vikten av att arbeta förebyggande för att minska ohälsa och arbetsskador på arbetsplatserna och om hur forskning inom arbetsmiljö och hälsa kan omsättas i praktiken. Hon kan också ta fram siffror och statistik på det mesta som rör arbetsskador. Susanna har även god inblick i aktuell arbetsmiljöforskning och dess finansiering. 

Vill du få mer information eller boka? Skicka ett mejl till afaseminarier@afaforsakring.se

Michel Normark, Chef Partsrelationer och försäkringsvillkor, Afa Försäkring

Michel pratar gärna om:

Arbetsmarknadsfrågor och den svenska arbetsmarknadsmodellen, trygghetsmodellen, socialförsäkringsfrågor och kollektivavtalade försäkringar. 

Kort om Michel Normark:

Michel Normark har lång erfarenhet av att arbeta med socialförsäkringsfrågor. Han har både djup och bred kännedom om den svenska arbetsmarknadsmodellen och i Almedalen pratar han gärna om hur sjukförsäkringarna skulle kunna utvecklas – allt från vilket skydd anställda ska omfattas av till hur vi kan inkludera nyanlända i trygghetssystemen samt hur vi får tillbaka människor i arbete efter sjukskrivningar.

Vill du få mer information eller boka? Skicka ett mejl till afaseminarier@afaforsakring.se

Afa Fastigheter kan ge perspektiv på frågor som rör ett långsiktigt och hållbart fastighetsägande och förvaltande av fastigheter. Vi kan till exempel bidra med kunskap inom fastighetsförädling och dess olika möjligheter, hållbarhet i ett vidare perspektiv än energibesparing och koldioxidutsläpp samt trender, utmaningar och affärsmöjligheter inom fastighetsbranschen. Vi är en av de största fastighetsägarna i Stockholms innerstad och har god koll på trenderna kring nutida och framtida kontorsarbetsmiljöer.

Anna Berfenstam

Vill du få mer information eller boka? Skicka ett mejl till afaseminarier@afaforsakring.se

IA, Informationssystem om Arbetsmiljö, är ett världsunikt system som möjliggör en helt digital hantering av systematiskt arbetsmiljöarbete. IA-systemet är ett gott exempel på hur företag och organisationer inom en och samma bransch kan samverka för att tillsammans förbättra arbetsmiljön och minska arbetsrelaterade skador. 

Expert:

Lars-Gunnar Lindberg

Lars-Gunnar pratar gärna om:

IA är en förkortning för Informationssystem om Arbetsmiljö – ett unikt digitalt system som stöttar företag i att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. 

Kort om Lars-Gunnar Lindberg:

Lars-Gunnar Lindberg ansvarar för att hjälpa företag och organisationer att nyttja IA-systemet optimalt. Han pratar gärna om systematiskt arbetsmiljöarbete och trender som berör arbetsskador i stort. Lars-Gunnar berättar också gärna om hur allt fler arbetsgivare väljer att samarbeta inom branschen och ser arbetsmiljö­arbetet som en integrerad del av att vara ett attraktivt och effektivt företag.

Vill du få mer information eller boka? Skicka ett mejl till afaseminarier@afaforsakring.se

Läs mer om IA-systemet här