Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektiv­avtalade för­säkring­ar? Låna en av våra experter.

Vi lever i en tid där tyckande alltför ofta ersätter forskning och fakta. Med en av Afa Försäkrings experter i din panel eller i ditt seminarieprogram kan du vara säker på att diskussionen utgår från fakta. 

Afa För­säkring ägs av arbets­marknadens parter. Idag omfattas 4,9 miljoner människor av våra kollektiv­avtalade för­säkring­ar. 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Genom åren har vi hanterat mer än 15 miljoner försäk­rings­ären­den, vilket gör att vi har tillgång till unika data om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Dessa ligger till grund för den forskning om arbetsmiljö och hälsa vi årligen finansierar med 150 miljoner kronor. Afa För­säkring är en av de största FoU-finansiärerna inom arbetsmiljö i Sverige.

Afa Fastigheter är en del av kapital­förvaltningen på Afa För­säkring. Vi äger, förvaltar och utvecklar ett stort antal fastigheter, främst i Stockholm.

Våra experter är politiskt oberoende och sakkunniga inom kollektiv­avtalade för­säkring­ar, arbetsmiljö, arbetsskador, långvarig sjukfrånvaro, hållbara fastigheter, framtidens kontorstrender samt hälsa och ohälsa i arbetslivet.

Här är några experter som du kan ha nytta av i samtal om: