Tidigare års­redovisningar

2020

Omslag till årsredovisning 2020.
PDF

Års­redovisning 2020

Afa Försäkring har en unik position på den svenska arbets­marknaden. Vi försäkrar 9 av 10 anställda i Sverige och är därmed störst när det gäller försäkringar i arbetslivet. Varje arbetsdag betalar vi ut cirka 37 miljoner kronor i ersättningar.

Publicerad: 2020
Ladda ner (6.62 MB)
Årsredovisning 2020 Afa Trygghetsförsäkring
PDF

Års­redovisning 2020 Afa Liv

Styrelsen och verkställande direktören för AFA Trygghets­försäkrings­aktiebolag, organisations­nummer 516401-8615 (Afa Trygghets­försäkring) avger härmed års­redovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2020.

Publicerad: 2020
Ladda ner (6.84 MB)
Årsredovisning 2020 Afa Livförsäkring
PDF

Års­redovisning 2020 Afa Livförsäkring

Styrelsen och verkställande direktören för AFA Liv­försäkrings­aktiebolag, organisations­nummer 502000-9659 (Afa Livförsäkring) avger härmed års­redovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2020.

Publicerad: 2020
Ladda ner (6.09 MB)
Årsredovisning 2020 Afa Sjukförsäkring
PDF

Års­redovisning 2020 Afa Sjuk

Styrelsen och verkställande direktören för AFA Sjuk­försäkrings­aktiebolag, organisations­nummer 502033-0642 (Afa Sjukförsäkring) avger härmed års­redovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2020.

Publicerad: 2020
Ladda ner (7.61 MB)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011