Samtal på kontor

Solvens­rapporter

Här hittar du våra senaste solvens- och verksamhetsrapporter (SFCR) för Afa Försäkringsgruppen och Afa Liv Tjänste­pensions­aktiebolag.

Solvensrapporteringen beskriver verksamheten ur ett riskperspektiv enligt EU-förordning och riktlinjer från EIOPA.

Rapporter om solvens och finansiell ställning innehåller uppgifter om verksamhet och resultat samt en beskrivning av företagsstyrningssystemet.

Rapporterna redogör för vår riskprofil och hur tillgångar, försäkringstekniska avsättningar och andra skulder är värderade för solvensändamål. Kapitalbas, kapitalkrav och minimikapitalkrav beskrivs i det sista avsnittet om finansiering i rapporten.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Läs mer

Rehabilitering; samtal

Finansiella rapporter

Här kan du läsa våra års­redovisningar, delårs­rapporter, solvens­rapporter och hållbarhets­redovisningar.