Års­redovisning och delårs­rapport

Här hittar du års­redovisningar och delårs­rapporter från Afa Trygg tjänste­pensions­aktiebolag, Afa Sjuk tjänste­pensions­aktiebolag och Afa Liv tjänste­pensions­aktiebolag.

Under år 2022 fick vi in 308 965 nya försäk­rings­ären­den och betalade ut 8 miljarder kronor i ersättning till de försäkrade.

Vårt kapital placeras ansvarsfullt för att ge en avkastning som både tryggar framtida ersättningar och ger låga och långsiktigt stabila premier för våra försäkringstagare. Vi förvaltar knappt 215 miljarder kronor.

Års­redovisning 2022

Anders Moberg, vd, Afa Försäkring

VD har ordet: Ett meningsfullt uppdrag

Afa För­säkring har en unik position på den svenska arbets­­marknaden. Vi försäkrar 9 av 10 anställda i Sverige och är därmed störst när det gäller för­säkring­ar i arbetslivet.

Delårs­rapporter