Blå bild på uppförstorat coronavirus.

Foto: Pixabay

Corona – vilka försäkringar gäller?

Vi får frågor från bland andra arbetsgivare om vad som gäller för coronaviruset, covid-19. Här reder vi ut vad som gäller för Afa-försäkringarna, rehabiliterings­stöd samt arbetsskada om man jobbar hemifrån.

Smittsam sjukdom –arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA)

Det är fastställt att covid-19 är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA.

De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda vid ett laboratorium, inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person.

För att Afa Försäkring ska kunna pröva rätt till ersättning krävs att skadan kvarstår efter 180 dagar.

Sjukförsäkring (AGS och AGS-KL)

Sjukförsäkringarna AGS och AGS-KL kan lämna kompletterande ersättning under tid som du är arbetsoförmögen på grund av sjukdom och har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Försäkringarna gäller även under tid med smittbärarpenning.

Smittbärarpenning

Du kan ha rätt till ersättning från våra sjukförsäkringar när Försäkringskassan betalar smittbärarpenning om du inte får arbeta för att du är eller kan vara smittad av viruset som orsakar covid-19.

Våra sjukförsäkringar gäller inte när du avstår från att arbeta därför att du eller din närstående är riskgrupp och Försäkrings­kassan betalar ut det som kallas viss sjukpenning i förebyggande syfte eller viss smittbärar­penning.

Läs mer om sjukförsäkring (AGS och AGS-KL)

Läs mer om smittbärarpenning

Sjukförsäkring (AGS) vid graviditetspenning

Den som måste avstå från att arbeta på grund av att det finns risk för att smittas av covid-19 på jobbet och därför har fått graviditetspenning från Försäkringskassan, kan få dagsersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS).

Gravida som smittas av covid-19 under den senare delen graviditeten har en förhöjd risk att föda för tidigt. Det är därför som den som är gravid och riskerar att smittas av covid-19 via jobbet kan få graviditetspenning.

En tillfällig ändring i villkoren för Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) gör att den som är gravid och får graviditetspenning på grund av att coronaviruset är en risk i deras arbetsmiljö, kan få dagsersättning från försäkringen.

Om graviditetspenning har beslutats av annan orsak kan inte dagsersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) lämnas.

Förändringen är en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO och gäller från 1 mars 2021 till 30 september 2021. Övriga förutsättningar som normalt gäller för rätt till ersättning från AGS gäller även för dagsersättning under tid med graviditetspenning.

Bestämmelserna gäller inte för anställda inom kommuner och regioner som omfattas av Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL).

Det är den som är gravid som anmäler försäkringsärende till Afa Försäkring. Försäkringskassans beslut om graviditetspenning ska bifogas anmälan.

Anmälan av försäkringsärenden öppnade den 13 juli 2021.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Vid dödsfall på grund av covid-19 gäller livförsäkringen TGL som vanligt.