Om samarbetet

Foto: YMR/Lars Classon

Mer information hos Svenska Judoförbundet 

Svenska Judoförbundet jobbar på olika sätt med judoinspirerad fallträning utifrån det framarbetade träningskonceptet Judo4Balance. År 2021 avslutades samverkansprojektet mellan Afa Försäkring och Svenska Judoförbundet, men är du intresserad av judoinspirerad fallträning i syfte att förebygga fall, fallolyckor och fallskador, läs mer på Svenska Judoförbundets webbplats.

Träning i att falla kan ge ökad trygghet på jobbet

Afa Försäkring har under åren 2018-2021 tillsammans med Svenska Judoförbundet satsat på fallträning på svenska arbetsplatser för att förebygga fallolyckor och skapa ökad trygghet för arbetstagare.

Syftet med samverkansprojektet var att öka personlig trygghet och minskat lidande på grund av fall i arbetet. Vi har velat bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Fallkompetensträningen har varit kostnadsfri för alla med kollektivavtalad försäkring hos Afa Försäkring.

Eva Hytönen, projektledare på Afa Försäkring

Nytt grepp att lära arbetstagare falla

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet vidtas åtgärder för att minska fallolyckor på jobbet som exempelvis att markera nivåskillnader, halkskydd och öka medvetenheten om vilka faktorer som kan påverka fallrisken under olika praktiska arbetsmoment.

Däremot har färre insatser gjorts för att träna arbetstagarna fysiskt för att förbättra deras möjligheter att skydda sig mot fallolyckor. Här ville Afa Försäkring och Svenska Judoförbundet göra skillnad.

Bra fallteknik kan förebygga skador 

Inom judon finns träningsformer för fallteknik som kan göra individer mer fallkompetenta. När fallet är ett faktum är det bra att ha rätt teknik för att landa rätt. 

– Vi kan genom judon erbjuda fysisk träning av balans, explosiv styrka i muskler och träning i kroppsuppfattning. Fallkompetens minskar rädslan att falla, vilket i sin tur leder till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Kristiina Pekkola, förbundsordförande för Svenska Judoförbundet.

Med hjälp av judons kunskapsarsenal kan vi öka fallkompetensen i arbetslivet

 Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga, Afa Försäkring.

Ökad personlig trygghet och samhällsnytta

I början av januari 2018 undertecknade Afa Försäkring och Svenska Judoförbundet avtalet för ett samverkansprojektet om fallkompetens i arbetslivet. Projektet har syftat till att förebygga fallolyckor på arbetsplatser och minska skador av fallolyckor på arbetsplatsen, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Genom samarbetet har båda parter velat bidra till minskat personligt lidandet på grund av fall i arbetet, färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Målgrupper för satsningen har varit arbetsplatsombud, chefer och ledare med arbetsmiljöansvar, skyddskommittéer, arbetsgivare och arbetstagare.

Forskning om samverkansprojektet

Inom ramen för samverkansprojektet har även uppföljning av effekterna av fallträningen som sker genom satsningen genmförts. Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, har forskat på effekterna av fallkompetensprojektet. 
Filmintervju med Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap.

Loggorna_webbild_355x150.jpg

Så kan man undvika fallolyckor

Det finns många sätt att förebygga fallolyckor. Här är några tips:

  • Halkskydd på frekventa in- och utgångar
  • Sandning och snöröjning
  • Broddar och ändamålsenliga skor
  • Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som skolgårdar, gångbanor, förskolan
  • Halkutbildning för riskgruppen äldre arbetskraft 
  • Se fler tips på Prevents webbplats