Forskning i projektet om ökad fallkompetens

Inom ramen för samverkansprojektet genomförs även uppföljning av effekterna av fallträningen som sker genom satsningen. Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, forskar på effekterna av fallkompetensprojektet.  

Se en filmad intervju med forskaren Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap.

Filmintervju: forskare Michail Tonkonogi

Puffbild_forskning i projektet_300x200.jpg

Foto och film: Adam Fredholm