Forskning i projektet om ökad fallkompetens

Film om forskningen: Judoinspirerad träning kan förebygga fallolyckor på jobbet

Foto/film och redigering av film: Linda Harling
(Delar av bildmaterialet kommer från YMR Kommunikation)

Se en film om forskningsresultaten i projektet.

Inom ramen för samverkansprojektet genomförs även uppföljning av effekterna av fallträningen som sker genom satsningen. Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, forskar på effekterna av fallkompetensprojektet.  

Vår forskning visar att fallträningsprogrammet signifikant har förbättrat fallkompetensen hos deltagarna i studien, vilket innebär minskad skaderisk vid ett eventuellt framtida fall

Michail Tonkonogi, forskare Högskolan Dalarna

Nyheter om forskningen i projektet

2020-09-28: Judoinspirerad träning kan förebygga fallolyckor på jobbet

2020-06-02: Ny forskning: Judoinspirerat träningsprogram kan förebygga fallolyckor och minska fallskador på jobbet