Forskning i projektet om ökad fallkompetens

Inom ramen för samverkansprojektet genomförs även uppföljning av effekterna av fallträningen som sker genom satsningen. Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, forskar på effekterna av fallkompetensprojektet.  

Vår forskning visar att fallträningsprogrammet signifikant har förbättrat fallkompetensen hos deltagarna i studien, vilket innebär minskad skaderisk vid ett eventuellt framtida fall

Michail Tonkonogi, forskare Högskolan Dalarna

Nyhet om forskningen

Läs hela nyheten från 2020-06-02 om de första forskningsresultaten:
Ny forskning: Judoinspirerat träningsprogram kan förebygga fallolyckor och minska fallskador på jobbet

Filmintervju

Se en filmad intervju med forskaren Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap.

Filmintervju: forskare Michail Tonkonogi

Puffbild_forskning i projektet_300x200.jpg

Foto och film: Adam Fredholm