Samverkan med Svenska Judoförbundet

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador som följd av fallolyckor, har vi under åren 2018-2021 genomfört ett unikt samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet. Syftet har varit att öka fallkompetensen i svenskt arbetsliv. Inom ramen för samverkansprojektet har även forskning och uppföljning av effekterna av fallträningen genomförts. Forskningen har genomförts i samarbete med Högskolan Dalarna.