Samverkan med Svenska Judoförbundet

Som en del av AFA Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador till följd av fallolyckor har vi startat ett unikt samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet.

Foto: YMR/Lars Classon.

Statistik om fallolyckor

  • Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan.
  • Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid.
  • Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor.
  • Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern.

Se mer aktuell statistik för fallolyckor i vår senaste rapport inom området här:
Fallolyckor på arbetet

Ökad personlig trygghet och samhällsnytta

I början av januari 2018 undertecknade AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet avtalet för ett samverkansprojektet om fallkompetens i arbetslivet. Projektet syftar till att förebygga fallolyckor på arbetsplatser och minska skador av fallolyckor på arbetsplatsen, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Genom samarbetet vill båda parter bidra till minskat personligt lidandet på grund av fall i arbetet, färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Målgrupper för satsningen är arbetsplatsombud, chefer och ledare med arbetsmiljöansvar, skyddskommittéer, arbetsgivare och arbetstagare.

Nytt grepp att lära arbetstagare falla

Under senare år har det i det systematiska arbetsmiljöarbetet gjorts en del framsteg för att minska fallolyckor på jobbet. Det handlar om åtgärder som att förebygga hala golv, markera nivåskillnader och öka medvetenheten om vilka faktorer som kan påverka fallrisken under olika praktiska arbetsmoment.

Däremot har färre insatser gjorts för att träna arbetstagarna fysiskt för att förbättra deras möjligheter att skydda sig mot fallolyckor. Här vill AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet göra skillnad. Se filmerna "Alla kan falla":

Alla kan falla - På kontoret 
Alla kan falla  På förskolan
Alla kan falla – På väg till jobbet
Alla kan falla – Inom sjukvården
Alla kan falla – Inom transportbranschen
Alla kan falla – På byggarbetsplatsen

Bra fallteknik kan förebygga skador 

Inom judon finns träningsformer för fallteknik som kan göra individer mer fallkompetenta. När fallet är ett faktum är det bra att ha rätt teknik för att landa rätt. 

– Vi kan genom judon erbjuda fysisk träning av balans, explosiv styrka i muskler och träning i kroppsuppfattning. Fallkompetens minskar rädslan att falla, vilket i sin tur leder till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Kristiina Pekkola, förbundsordförande för Svenska Judoförbundet.

Med hjälp av judons kunskapsarsenal kan vi öka fallkompetensen i arbetslivet

 Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga, AFA Försäkring.

Forskning om samverkansprojektet

Inom ramen för samverkansprojektet genomförs även uppföljning av effekterna av fallträningen som sker genom satsningen. Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, forskar på effekterna av fallkompetensprojektet. 
Se en filmad intervju med forskaren: 
Filmintervju – Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap

Så kan man undvika fallolyckor

Det finns många sätt att förebygga fallolyckor. Här är några tips:

  • Halkskydd på frekventa in- och utgångar
  • Sandning och snöröjning
  • Broddar och ändamålsenliga skor
  • Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som skolgårdar, gångbanor, förskolan
  • Halkutbildning för riskgruppen äldre arbetskraft 
  • Se fler tips på Prevents webbplats 

Mer om Svenska Judoförbundet och intresseanmälan

Vem kan ansöka om att få fallkompetensträning? För att ha möjlighet att erhålla ett kostnadsfritt fallförebyggande träningsprogram inom ramen för detta projekt, måste arbetsgivaren ha kollektivavtalad försäkring hos AFA Försäkring. Det finns i dagsläget ett begränsat antal fallträningsprogram att erbjuda och urval sker löpande. All anmälningsadministration sker i kontakt med Svenska Judoförbundet. 
Läs mer hos Svenska Judoförbundet

Intresseanmälan fallkompetens på arbetsplatsen

Några röster om fallkompetensträningen

Så här säger några av de deltagare som provat på fallteknikträning genom samverkansprojektet:

Tobias Östlund_Foto Alf Tornberg_170x212.jpg

Det är en bra kurs! Det som gett mig mest var fallövningarna. Tycker det varit en bra blandning mellan fysträning och fall. En fördel har också varit att kursen hållits på arbetsplatsen. Blev så nyfiken på judo under fallkursen att jag nu börjat träna judo.

Tobias, Servicetekniker och VVS-installatör, Herberts rör

 

Gunilla_Sabbatsbergsgeriatriken_170x212.jpg

Den här kursen har varit bra på alla sätt och vis – rolig, utmanande och inspirerande. Vi har tränat mycket balans, styrka och att falla på rätt sätt så man har blivit modigare och säkrare. Nu är jag definitivt inte rädd för att ramla. Även vi som är 50+ klarar av allt det här, det tycker jag är väldigt roligt. Det ger mig ökat självförtroende.

Gunilla, Arbetsterapeut, Sabbatsbergsgeriatriken

 

Lisa Olsson_Foto Alf Tornberg_170x212.jpg

Det har varit väldigt roligt att gå kursen tillsammans med arbetskamraterna. Lite svårt med fallen, men det var kul att prova på. Och någon nytta har det gjort. Balansövningarna tyckte jag var jätteroliga.

Lisa, anställd på ekonomiavdelningen, Herberts rör

Reportage om projektet

Läs ett reportage om en grupp i projektet – klicka på bilden nedan och ladda ner pdf:

Pressbilder att ladda ner:

Ange alltid fotografens namn vid användning av bilderna. Fotograf: Anna Rut Fridholm

Ladda ner bild 1: Fallkompetensträning FoU-dag i Gävle okt 2018 
Ladda ner bild 2: Fallkompetensträning FoU-dag i Gävle okt 2018
Ladda ner bild 3: Fallkompetensträning FoU-dag i Gävle okt 2018
Ladda ner bild 4: Fallkompetensträning FoU-dag i Gävle okt 2018

Pressmeddelanden om fallolyckor och fallträning:

Pressmeddelande 2019-09-30: AFA Försäkring vill främja ökad fallkompetens i arbetslivet
Pressmeddelande 2019-06-28: Hårda fakta och mjuka fall: så förebygger vi Sveriges vanligaste arbetsskada
Pressmeddelande 2018-11-26: Halkan är här – 7 200 fallolyckor utomhus varje år 
Pressmeddelande 2018-10-03: Medarbetare faller tryggt på AFA Försäkring 
Pressmeddelande 2018-05-31: Byggarbetare tränar judo för att förebygga fallskador 
Pressmeddelande 2018-03-28: Fallolyckor på arbetet - statistikrapport AFA Försäkring 
Pressmeddelande 2018-01-29: Judoprojekt ska öka fallkompetensen i svenskt arbetsliv

 

Film: Michail Tonkonogi forskar om projektet

Film: Alla kan falla – på förskolan

Film: Alla kan falla – På väg till jobbet

Film: Alla kan falla - På kontoret

Film: Alla kan falla – inom sjukvården

Film: Alla kan falla – Inom transportbranschen

Film: Alla kan falla – På byggarbetsplatsen