Samverkan med Svenska Judoförbundet

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador som följd av fallolyckor, har vi startat ett unikt samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet. Syftet är att öka fallkompetensen i svenskt arbetsliv. Inom ramen för samverkansprojektet genomförs även forskning och uppföljning av effekterna av fallträningen. Forskningen sker i samarbete med Högskolan Dalarna.

Intresseanmälan fallkompetensträning

Vem kan ansöka om att få fallkompetensträning? För att ha möjlighet att erhålla ett kostnadsfritt fallförebyggande träningsprogram inom ramen för detta projekt, måste arbetsgivaren ha kollektivavtalad försäkring hos Afa Försäkring. Det finns i dagsläget ett begränsat antal fallträningsprogram att erbjuda och urval sker löpande. All anmälningsadministration sker i kontakt med Svenska Judoförbundet. 

Gå direkt till anmälningsformuläret

Läs mer hos Svenska Judoförbundet

Läs mer om intresseanmälan fallkompetens på arbetsplatsen