Styrelser

Anitra Steen

Född 1949.
Styrelseordförande i AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring sedan 2013. Styrelseordförande i ersättnings-, finans-,  försäkrings- och revisionsutskotten sedan 2013. 
Andra uppdrag: ordförande för Svenska Spel, och styrelseledamot i Postnord.

Anitra Steen har tidigare varit VD för Systembolaget, generaldirektör för Riksskatteverket samt statssekreterare i Regeringskansliet. 

Ledamöter utsedda av Svenskt Näringsliv

Ulrik Wehtje

Född 1956.
Styrelseledamot i AFA Livförsäkring sedan 2006, i AFA och i AFA Sjukförsäkring sedan 2009. Ledamot i finansutskottet.

Andra uppdrag: 2:a vice ordförande i Grafiska Företagens Förbund och styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.

Ulrik Wehtje är utbildad civilingenjör och civilekonom. 

Bengt-Åke Fagerman

Född 1954.

Styrelseledamot i AFA Trygghetsförsäkring och FAO. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Bliwa livförsäkring, Erika Försäkrings AB, Wassum värdepappersbolag.

Bengt-Åke Fagerman är civilekonom från Stockholms universitet och har ett mångårigt förflutet från olika ledande befattningar inom Skandiakoncernen. Bland annat var han Vd för Skandia Liv 2005-2015 och tillika koncernchef för Skandia åren 2012-2015. Bengt-Åke pensionerade sig i oktober 2015 och arbetar sedan dess med olika styrelseuppdrag samt som rådgivare inom försäkrings- och finansiell verksamhet.

Hans Gidhagen

Född 1954.
Styrelseledamot i AFA Sjukförsäkring sedan 2003, suppleant i AFA Livförsäkring sedan 2001, ledamot i försäkringsutskottet sedan 2008 och ledamot i ersättningsutskottet sedan 2019.

Andra uppdrag: styrelseledamot i AMF Pension, Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, Fora AB, Collectum AB samt i PRI och Svenskt Näringslivs försäkringsinformation.

Hans Gidhagen har jobbat som försäkringsjurist på SPP (numera Alecta) och var dessförinnan avdelningschef på KPA. Sedan 1991 arbetar han som Svenskt Näringslivs (SAF:s) expert/förhandlare på försäkrings- och pensionsområdet, främst med kollektivavtalade försäkringar. Är ledamot av Pensionsnämnden för Avtalspension SAF-LO, ITP-nämnden samt Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Har under åren på Svenskt Näringsliv varit medlem i Businesseurope's arbetsgrupp för social trygghet och nätverket European Pensions Circle samt International Pension Lawyer and Benefit Association (IPEBLA).

Catharina Bäck

Född 1966.
Styrelseledamot i AFA Trygghetsförsäkring sedan 2014. Ledamot i TFA:s Försäkringsnämnd, AGS:s Försäkringsnämnd, FPT:s Försäkringsnämnd och TGL-nämnden.

Andra uppdrag: styrelsesuppleant i Collectum AB.

Catharina Bäck är sedan 2014 försäkringsspecialist och förhandlare på Svenskt Näringsliv. Hon har tidigare arbetat som förhandlare på Sveriges Kommuner och Landsting och var dessförinnan departementssekreterare på Socialdepartementet. Catharina Bäck har en jur.kand. från Uppsala Universitet och är tingsmeriterad vid Åmåls tingsrätt.

Pär Andersson

Född 1961.
Styrelseledamot i AFA Livförsäkring sedan 2007 och styrelsesuppleant i AFA Trygghetsförsäkring sedan 2010. Ledamot i AGB-nämnden samt suppleant i TGL- och Försäkringsnämnden. Ledamot i försäkringsutskottet sedan 2008. 

Andra uppdrag: styrelseordförande i Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL, styrelseledamot Svensk Handels och Arbetsgivarnas A-kassa.

Pär Andersson har en jur.kand. 1988 och fil. kand. i Nationalekonomi 1997. Har jobbat som tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt 1988-1991. Elektriska Arbetsgivarföreningen 1991-1994, Foyen & Partner Advokatbyrå 1994-1995 och på Sveriges Industriförbund 1997-2001. Sedan 2001 jobbar han som Försäkringsspecialist och förhandlare på Svenskt Näringsliv.

Anastasia Georgiadou

Född 1963.
Styrelseledamot i AFA Trygghetsförsäkring och ledamot i Revisionsutskottet sedan 2009. Suppleant i AFA Livförsäkring. Har erfarenhet från olika föreningar som Svenskt Näringsliv, Almega Tjänsteförbundet, Brf Äpplet och från bolag som Almega AB, Familjebostäder AB och eget bolag.

Ingvar Backle

Född 1958.
Styrelseledamot i AFA Sjukförsäkring sedan 2013. Ledamot i Revisionsutskottet sedan 2014.

Carina Lindfelt

Född 1964.
Styrelsesuppleant i AFA Trygghetsförsäkring sedan 2009.

Björn Oxhammar

Född 1958.
Styrelseledamot i AFA Livförsäkring. Styrelsesuppleant i AFA Sjukförsäkring sedan 2007. Ledamot i finansutskottet sedan 2012.

Ledamöter utsedda av LO

Urban Pettersson

Född 1966.

Styrelseledamot i AFA Trygghetsförsäkring sedan 2018.

Förhandlingschef Svenska Elektrikerförbundet.

Urban har en bakgrund som installationselektriker i Stockholmsområdet har varit fackligt aktiv sedan i början på 80-talet med flera olika förtroendeuppdrag ombudsman sedan 2001 anställd på förbundet 2003.

Valle Karlsson

Född 1957.

Styrelseledamot i AFA Sjukförsäkring sedan 2017.

Andra uppdrag: ledamot i Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen samt i Europeiska Transportfederationens styrelse.

Valle Karlsson är förbundsordförande på Seko, Service och kommunikationsfacket och har tidigare en bakgrund på Seko som avtalssekreterare och som ombudsman med ansvar för spårtrafikområdet.

Innan anställningen på Seko 2006 finns en lång anställningsperiod som lokförare och facklig förtroendeman på SJ. Utöver ett stort antal fackliga utbildningar är den formella utbildningsbakgrunden 2 årigt gymnasium och universitetsstudier i religion.

Bo-Arne Andersson

Född 1957.

Styrelsesuppleant i AFA Livförsäkring. Styrelsesuppleant i AFA Sjukförsäkring sedan 2017.

Andra uppdrag styrelseordförande i Gs-Arbetslöshetskassa och ordförande i Nordvästra Skånes Grafikers stiftelse.

Bo-Arne har en bakgrund som Grafiker och har jobbat i branschen sedan 1973 och de sista 39 åren på Allers Media i Helsingborg.

Är sedan maj 2016 vice förbundsordförande i Gs-Facket med ansvar för organisationsfrågor.

Stefan Carlén

Född 1964.

Ordinarie styrelseledamot i AFA Livförsäkring sedan 2017.

Chefsekonom på Handelsanställdas förbund och arbetar med frågor som rör samhällsekonomi, lönebildning och arbetsmarknad.

Torbjörn Johansson

Född 1963.
Styrelseledamot i AFA Sjukförsäkring sedan 2012 och ledamot i Finansutskottet och Ersättningsutskottet sedan 2013. Avtalssekreterare på LO. Gått folkskola och 2-årigt byggnadstekniskt gymnasium samt deltagit i arbetsrättsliga och fackliga kurser mm. Har tidigare arbetat som avtalssekreterare på Byggnads, praktiserat på EU-parlamentet, varit ombudsman på Byggnads lokalavdelning Väst samt arbetat som byggnadsarbetare på Svenska Väg, JCC och Skanska. 

Christoffer Jönsson

Född 1979.

Styrelseledamot i AFA Sjukförsäkring och ledamot i finansutskottet.

Christoffer Jönsson är VD och koncernchef för Bantorget Förvaltning AB och VD för Bantorget Finans AB. Han innehar en M.Sc. ifrån Handelshögskolan i Stockholm och en Jur. kand. ifrån Stockholms universitet. 

Annika Nilsson

Född 1971.
Styrelseledamot i AFA Trygghetsförsäkring och ledamot i revisionsutskottet sedan 2015. 

Andra uppdrag: Styrelseordförande i FHP Service AB, Aktiebolaget FHR och Framtidens Mötesplats AB. Kanslichef på LO.

Eva Guovelin

Född 1964.
Styrelseledamot i AFA Sjukförsäkring sedan 2010.

Andra uppdrag: tredje ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet, ledamot i Föreningen LO:s folkhögskola Runö.

Eva Guovelin har en bakgrund som livsmedelsarbetare på Cloetta i Ljungsbro där hon senare blev Livsmedelsarbetareförbundets klubbordförande samt arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen.

Yvonne Nygårds

Född 1968.
Styrelseledamot i AFA Livförsäkring sedan 2015.

Började jobba som städare 1987 och har haft fackliga uppdrag inom Fastighetsanställds Förbund sedan början av 90-talet. Bland annat som klubbordförande, avdelningsordförande och ledamot av förbundsstyrelsen. Anställdes som lokalombudsman i Dalarna och Gästrikland 2001, och är sedan november 2014

Andre Ordförande i Fastighetsanställdas Förbund

 

Renée Andersson

Född 1965.
Styrelseledamot i AFA Livförsäkring sedan
2010 och styrelsesuppleant i AFA Trygghetsförsäkring sedan 2009. Ledamot i försäkringsutskottet.

Magnus Furbring

Född 1963.
Styrelsesuppleant i AFA Sjukförsäkring och AFA Livförsäkring sedan 2010. Ledamot i försäkringsutskottet.

Lea Skånberg

Född 1960.
Styrelseledamot i AFA Livförsäkring sedan juni 2015.

Är enhetschef på Arbetslivsenheten i IF Metall med ansvar för bla arbetsmiljö samt social-, avtals- och medlemsförsäkringar.

Andra uppdrag: Ordförande i IF Metalls arbetslöshetskassa, ledamot i Prevents och  LO-TCO Rättskydds styrelse.

Lenita Granlund

Född 1962.
Ordinarie styrelseledamot i AFA Trygg sedan 2015. 

Avtalssekreterare/andre vice ordförande, Kommunal

Andra uppdrag: Ledamot i andra AP fonden 2011-2015, ledamot i KPA pensionsförsäkring, vice ordförande i Omställningsfonden KOM –KL, ledamot i omställningsfonden KOM-KLs kapitalutskott, vice ordförande i Suntarbetsliv, ledamot i central nämnd enligt KHA- kommunala huvudavtalet- SKL, ledamot i SHA- nämnden offentliga sektorns nämnd, Ledamot i AFA Försäkrings KL-delegation, ledamot i Folksams försäkringskommitté, ledamot i Riksbyggens Bospar, ledamot i Riksbyggens fullmäktige, suppleant i Prevents styrelse, ledamot i Arbetsdomstolen. 

Ledamöter utsedda av PTK

Marina Åman

Född 1974.

Styrelseledamot i AFA trygghetsförsäkring sedan 2015. Ledamot i finansutskottet samt ersättningsutskottet.

Andra uppdrag: 2:e vice förbundsordförande för Unionen. Ledamot i PTKs styrelse samt suppleant i TCOs styrelse.

Marina Åman har en bakgrund som projektledare och Service Delivery Manager inom IBM, där hon också bland annat varit klubbordförande för Unionen-klubben, Svensk ledamot i IBMs EWC, och har även tidigare varit suppleant (arbetstagarrepresentant) i styrelsen för IBM Svenska AB. Marina har även tidigare varit Regionordförande för Unionen Stockholm.

Kristina Rådkvist

Född 1960.
Styrelsesuppleant i AFA Trygghetsförsäkring sedan 2012 och ledamot i försäkrings- och revisionsutskottet sedan 2012.