Styrelser

Anitra Steen

Född 1949.
Styrelseordförande i Afa Livförsäkring, Afa Sjukförsäkring och Afa Trygghetsförsäkring sedan 2013. Styrelseordförande i ersättnings-, finans-,  försäkrings- och revisionsutskotten sedan 2013. 

Andra uppdrag: Styrelseordförande för Akademiska Hus AB och Teracom Group. Styrelseledamot i Baven AB, samt Oral Care Holding AB.

Anitra Steen har tidigare varit VD för Systembolaget, generaldirektör för Riksskatteverket samt statssekreterare i Regeringskansliet. 

Ledamöter med anknytning till Svenskt Näringsliv

Ulrik Wehtje

Född 1956.
Styrelseledamot i Afa Livförsäkring sedan 2006 och i Afa Sjukförsäkring sedan 2009. Ledamot i finansutskottet.

Andra uppdrag: Styrelseorförande i Exakta Group AB. Styrelseledamot i Zoomia AB, Sweden Loyalty Group AB och Grafiska Företagens Förbund.

Ulrik Wehtje är utbildad civilingenjör och civilekonom. 

Bengt-Åke Fagerman

Född 1954.

Styrelseledamot i Afa Trygghetsförsäkring.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Erika Försäkrings AB. Styrelseledamot i Bliwa livförsäkring,

Bengt-Åke Fagerman är civilekonom från Stockholms universitet och har ett mångårigt förflutet från olika ledande befattningar inom Skandiakoncernen. Bland annat var han Vd för Skandia Liv 2005-2015 och tillika koncernchef för Skandia åren 2012-2015. Bengt-Åke pensionerade sig i oktober 2015 och arbetar sedan dess med olika styrelseuppdrag samt som rådgivare inom försäkrings- och finansiell verksamhet.

Lena Widman

Född 1967.
Styrelseledamot i Afa Sjukförsäkring sedan 2020. Styrelsesuppleant i Afa Livförsäkring sedan 2020. Ledamot i TFA:s Försäkringsnämnd, AGS:s Försäkringsnämnd, FPT:s Försäkringsnämnd och TGL-nämnden.

Andra uppdrag: Ledamot i ITP-nämnden samt styrelsesuppleant i Garantistiftelsen för ITP och TGL.

Lena Widman har arbetat som jurist i olika roller i 25 års tid. Sedan 2019 är hon pensions- och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Dessförinnan arbetade hon som advokat, som chefsjurist på Arbetsgivarföreningen KFO samt VD på KFO:s servicebolag. Hon har dessutom juristerfarenhet från såväl Polisen som Åklagarmyndigheten, samt har arbetat som processjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Lena Widman avlade jur kand-examen på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, gjorde sin notarietjänstgöring på Länsrätten i Norrbottens län samt har genomfört Advokatsamfundets advokatkurs.

Catharina Bäck

Född 1966.
Styrelseledamot i Afa Trygghetsförsäkring sedan 2014. Ledamot i Försäkringsutskottet och Beredningsnämnden FoU. Ledamot i TFA:s Försäkringsnämnd, AGS:s Försäkringsnämnd, FPT:s Försäkringsnämnd och TGL-nämnden.

Andra uppdrag: styrelsesuppleant i Collectum AB samt ordförande i Socialförsäkringsklubben.

Catharina Bäck är sedan 2014 försäkringsspecialist och förhandlare på Svenskt Näringsliv. Hon har tidigare arbetat som förhandlare på Sveriges Kommuner och Landsting och var dessförinnan departementssekreterare på Socialdepartementet. Catharina Bäck har en jur.kand. från Uppsala Universitet och är tingsmeriterad vid Åmåls tingsrätt.

Mattias Dahl

Född 1971.
Styrelseledamot i Afa Trygghetsförsäkring, Afa Sjukförsäkring och Afa Livförsäkring sedan 2019. Ledamot av Ersättningsutskottet.

Andra uppdrag: Ordförande i Trygghetsfonden TSL sedan 2019. 

Mattias Dahl är sedan 2019 vice VD för Svenskt Näringsliv med ansvar för arbetsgivarfrågor. Innan dess var han VD för Transportföretagen. Han har även varit förhandlingschef hos Svensk Handel, processförare och förhandlare hos Sveriges Byggindustrier, processförare hos Ledarna samt biträdande jurist hos advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Mattias Dahl har en jur. kand. från Stockholms Universitet.

Pär Andersson

Född 1961.
Styrelseledamot i Afa Livförsäkring sedan 2007 och styrelsesuppleant i Afa Trygghetsförsäkring sedan 2010. Ledamot i AGB-nämnden samt suppleant i TGL- och Försäkringsnämnden. Ledamot i försäkringsutskottet sedan 2008. 

Andra uppdrag: styrelseordförande i Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL, styrelseledamot Svensk Handels och Arbetsgivarnas A-kassa.

Pär Andersson har en jur.kand. 1988 och fil. kand. i Nationalekonomi 1997. Har jobbat som tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt 1988-1991. Elektriska Arbetsgivarföreningen 1991-1994, Foyen & Partner Advokatbyrå 1994-1995 och på Sveriges Industriförbund 1997-2001. Sedan 2001 jobbar han som Försäkringsspecialist och förhandlare på Svenskt Näringsliv.

Anastasia Georgiadou

Född 1963.
Styrelseledamot i Afa Trygghetsförsäkring och ledamot i Revisionsutskottet sedan 2009. Suppleant i Afa Livförsäkring.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Alminia Sverige, Alminia AB, Alminia Söder, Alminia Fastigheter i Norrköping AB, Fastighets Alminia Kvarnen 6 AB, The Mätt AB samt Adena Personlig Assistans AB. Suppleant i Adena Clean AB. 

 

 

Ingvar Backle

Född 1958.
Styrelseledamot i Afa Sjukförsäkring sedan 2013. Ledamot i Revisionsutskottet sedan 2014.

Carina Lindfelt

Född 1964.
Styrelsesuppleant i Afa Trygghetsförsäkring sedan 2009.

Carina Lindfeldt arbetar som avdelningschef för avdelningen Arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv.

Björn Oxhammar

Född 1958.
Styrelseledamot i Afa Livförsäkring. Styrelsesuppleant i Afa Sjukförsäkring sedan 2007. Ledamot i finansutskottet sedan 2012.

Ledamöter med anknytning till LO

Urban Pettersson

Född 1966.

Styrelseledamot i Afa Trygghetsförsäkring sedan 2018.

Förbundsordförande Elektrikerna.

Urban har en bakgrund som installationselektriker i Stockholmsområdet har varit fackligt aktiv sedan i början på 80-talet med flera olika förtroendeuppdrag ombudsman sedan 2001 anställd på förbundet 2003.

Valle Karlsson

Född 1957.

Styrelseledamot i Afa Sjukförsäkring sedan 2017.

Andra uppdrag: ledamot i Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen samt i Europeiska Transportfederationens styrelse.

Valle Karlsson är förbundsordförande på Seko, Service och kommunikationsfacket och har tidigare en bakgrund på Seko som avtalssekreterare och som ombudsman med ansvar för spårtrafikområdet.

Innan anställningen på Seko 2006 finns en lång anställningsperiod som lokförare och facklig förtroendeman på SJ. Utöver ett stort antal fackliga utbildningar är den formella utbildningsbakgrunden 2 årigt gymnasium och universitetsstudier i religion.

Bo-Arne Andersson

Född 1957.

Styrelsesuppleant i Afa Livförsäkring. Styrelsesuppleant i Afa Sjukförsäkring sedan 2017.

Andra uppdrag styrelseordförande i Gs-Arbetslöshetskassa och ordförande i Nordvästra Skånes Grafikers stiftelse.

Bo-Arne har en bakgrund som Grafiker och har jobbat i branschen sedan 1973 och de sista 39 åren på Allers Media i Helsingborg.

Är sedan maj 2016 vice förbundsordförande i Gs-Facket med ansvar för organisationsfrågor.

Stefan Carlén

Född 1964.

Ordinarie styrelseledamot i Afa Livförsäkring sedan 2017.

Chefsekonom på Handelsanställdas förbund och arbetar med frågor som rör samhällsekonomi, lönebildning och arbetsmarknad.

Torbjörn Johansson

Född 1963.
Styrelseledamot i Afa Sjukförsäkring sedan 2012 och ledamot i Finansutskottet och Ersättningsutskottet sedan 2013. Avtalssekreterare på LO. Gått folkskola och 2-årigt byggnadstekniskt gymnasium samt deltagit i arbetsrättsliga och fackliga kurser mm. Har tidigare arbetat som avtalssekreterare på Byggnads, praktiserat på EU-parlamentet, varit ombudsman på Byggnads lokalavdelning Väst samt arbetat som byggnadsarbetare på Svenska Väg, JCC och Skanska. 

Christoffer Jönsson

Född 1979.

Styrelseledamot i Afa Sjukförsäkring och ledamot i finansutskottet.

Christoffer Jönsson är VD och koncernchef för Bantorget Förvaltning AB och VD för Bantorget Finans AB. Han innehar en M.Sc. ifrån Handelshögskolan i Stockholm och en Jur. kand. ifrån Stockholms universitet. 

Annika Nilsson

Född 1971.
Styrelseledamot i Afa Trygghetsförsäkring och ledamot i revisionsutskottet sedan 2015. 

Andra uppdrag: Styrelseordförande i FHP Service AB, Aktiebolaget FHR, Framtidens Mötesplats AB Riva Del Sole, Bantorget Förvaltning AB, Landsorganisationen i Sverige (LO) Mervärde AB och Bommersvik AB, Ledamot i Fora AB och AIP Media Produktion AB. Kanslichef på LO.
Eva Guovelin

Född 1964.
Styrelseledamot i Afa Sjukförsäkring sedan 2010.

Andra uppdrag: Ordförande i Livsmedelsarbetarnas fastighetsaktiebolag och Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa. 

Eva Guovelin har en bakgrund som livsmedelsarbetare på Cloetta i Ljungsbro där hon senare blev Livsmedelsarbetareförbundets klubbordförande samt arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen.

Yvonne Nygårds

Född 1968.
Styrelseledamot i Afa Livförsäkring sedan 2015.

Började jobba som städare 1987 och har haft fackliga uppdrag inom Fastighetsanställds Förbund sedan början av 90-talet. Bland annat som klubbordförande, avdelningsordförande och ledamot av förbundsstyrelsen. Anställdes som lokalombudsman i Dalarna och Gästrikland 2001, och är sedan november 2014

Andre Ordförande i Fastighetsanställdas Förbund

 

Renée Andersson

Född 1965.
Styrelseledamot i Afa Livförsäkring sedan 2010 och styrelsesuppleant i Afa Trygghetsförsäkring sedan 2009. Ledamot i försäkringsutskottet.

Magnus Furbring

Född 1963.
Styrelsesuppleant i Afa Sjukförsäkring och Afa Livförsäkring sedan 2010. Ledamot i försäkringsutskottet.

Lea Skånberg

Född 1960.
Styrelseledamot i Afa Livförsäkring sedan juni 2015.

Är enhetschef på Arbetslivsenheten i IF Metall med ansvar för bla arbetsmiljö samt social-, avtals- och medlemsförsäkringar.

Andra uppdrag: Ordförande i IF Metalls arbetslöshetskassa, ledamot i Prevents och  LO-TCO Rättskydds styrelse.

Lenita Granlund

Född 1962.
Ordinarie styrelseledamot i Afa Trygg sedan 2015.

Andra uppdrag:

Föreningen Vård- och Omsorgscollege och Föreningen Suntarbetsliv.  Styrelseledamot i KPA Pensionsförsäkring. Prevent, Arbetsdomstolen. Adjungderad ledamot i KPA AB. Tidigare avtalssekreterare/andre vice ordförande i Kommunal.

Ledamöter med anknytning till PTK

Marina Åman

Född 1974.

Styrelseledamot i Afa trygghetsförsäkring sedan 2015. Ledamot i finansutskottet samt  representant för PTK i ersättningsutskottet.

Andra uppdrag: 2:e vice förbundsordförande för Unionen. Ledamot i PTKs styrelse samt suppleant i TCOs styrelse.

Marina Åman har en bakgrund som projektledare och Service Delivery Manager inom IBM, där hon också bland annat varit klubbordförande för Unionen-klubben, Svensk ledamot i IBMs EWC, och har även tidigare varit suppleant (arbetstagarrepresentant) i styrelsen för IBM Svenska AB. Marina har även tidigare varit Regionordförande för Unionen Stockholm.

Kristina Rådkvist

Född 1960.
Styrelsesuppleant i Afa Trygghetsförsäkring sedan 2012 och ledamot i försäkrings- och revisionsutskottet sedan 2012.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Kollektivavtalsinformation Sverige AB, Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsrådet, Collectum AB och Svenska Re. Vice ordförande i Prevent arbetsmiljö i samverkan Sv Näringsliv, LO och PTK.