Historik

1962 börjar historien om Afa Försäkring i och med att arbetsmarknadens parter kom överens om att privatanställda arbetare skulle få en tjänstegrupplivförsäkring. Under åren har företaget bytt namn, omorganiserats och fått fler försäkringar.

Viktiga händelser under åren har varit:

2014
Afa Försäkring bygger om delar av sitt kontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser för att möjliggöra ett flexibelt arbetssätt och uppmuntrar till tvärfunktionella kontakter och möten.

2014
Ersättningskollen prisas för sin användbarhet och tilldelas UX Awards. Priset delas ut i syfte att lyfta fram förebilder och initiativtagare till föredömlig UX (User Experience), där fokus ligger på användbarhet.

2014
Ersättningskollen korades till vinnare i kategorin mikrosajter i Digital Communication Awards, en prisgala i Berlin för Europas bästa PR-insatser.

2014
I samarbete med Svensk Försäkring och Försäkringskassan lanserar Afa Försäkring webbtjänsten Ersättningskollen, där försäkrade kan få en samlad bild över sitt försäkringsskydd.

2014
Den 1 januari börjar försäkringen Föräldrapenningtillägg –FPT att gälla. Försäkringen är ett tillägg till den ersättning som ges från Försäkringskassan och omfattar privat- och kooperativt anställda arbetare.

2013
Anders Moberg tillträder som verkställande direktör inom Afa Försäkring.

2013
Afa Fastigheters energiledningssystem blir, som ett av de första bland fastighetsbolag, certifierat enligt ISO 50001. Det innebär minskad energiförbrukning och minskat utsläpp av koldioxid.

2013
Afa Försäkring blir Yrkeslandslagets första arbetsmiljösponsor. Under fyra års tid ska Afa Försäkring stödja Yrkeslandslaget i deras strävan att höja statusen för yrkesutbildningar och sätta fokus på arbetsmiljöfrågor för unga.

2013
Anitra Steen tillträder som ny styrelseordförande för Afa Försäkring.

2013
Afa Försäkring sponsrar Hjärtlungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige som syftar till att visa på vikten och samhällsnyttan av att företag och offentliga aktörer installerar hjärtstartare och utbildar sin personal i hjärt-lungräddning. Kampanjen pågår under tre år.

2011
Suntliv vinner pris på Web Service Award i kategorin Information & Service. Juryns motivering: ”Omvandlar innehållet med dess fakta till att bli lättförståelig information. En sund sajt för en sund arbetsplats”.

2011
Ett webbaserat verktyg som förenklar hanteringen av sjuk-, arbetsskade- och föräldraförsäkringen lanseras. Den försäkrade kan nu göra sin anmälan och arbetsgivaren bekräfta anställning digitalt.

2011
Afa Försäkring tilldelas utmärkelsen Årets Innovation i försäkringsbranschen för Uppsökande kundtjänst – ett nytt sätt att nå kunder via sociala media. Utmärkelsen delades ut på försäkringsgalan Risk & Försäkring Insurance Awards, den 7 april 2011.

2009
Förändringar i sjukskrivningsprocessen den 1 juli 2008 påverkar inflödet av nybeviljade sjukersättningsfall efter halvårsskiftet 2008 och leder till avvecklingsvinster på redan reserverade åtaganden som kan nyttjas till en sänkning av 2009 års premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna för 2009.

2008
Maj-Charlotte Wallin tillträder som ny VD i Afa Försäkring den 1 augusti. Hon efterträder Torgny Wännström som nu går i pension.

2007
Utmärkelsen Svensk Kvalitet
Arbetet med att göra verksamheten mer effektiv och mer kvalitetsinriktad har nu gett oss den förnämliga utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen delades ut vid särskild ceremoni här på Afa Försäkring den 23 januari 2008.

2006
Namnförstärkning av varumärket AFA. Fortsättningsvis heter den gemensamma organisationen Afa Försäkring. Denna tydligare koppling mellan namn och verksamhet kommer att underlätta informationen till försäkrade och försäkringstagare.

2005
De sista banden med Folksams stordator klipps. Afa Försäkring är för första gången helt självgående när det gäller IT-produktion.

2001
De tre bolagen bytte namn till AFA Livförsäkringsaktiebolag, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag respektive AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. Samlingsnamnet för de tre bolagen är AFA. Namnbytet gjordes bl.a. för att undvika sammanblandning med AMF Pension, och för att profilera AFA som organisation.

1998
I april flyttade de tre bolagen inom AMF Försäkring, med då drygt 400 anställda, samman i lokaler på Klara Södra Kyrkogata i Stockholm.

1997
Under hösten detta år beslöt parterna att sammanföra administrationen av AGS, TFA, AGB och TGL. De tre bolagen AMF-sjukförsäkringsaktiebolag, AMF-trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA, arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag gavs den samlande benämningen AMF Försäkring. Därmed inleddes arbetet med att skapa en egen fristående administration.

1995
AMF Trygghetsförsäkringsaktiebolag bildades av SAF, LO och PTK. Bolaget köpte administrativa tjänster av Skandia och Folksam.

1979
Debiteringscentralen (idag Fora) fick i uppdrag att sköta tecknandet av försäkringsavtal och inkassering av premier för försäkringarna AGB, AGS, TFA och TGL.

1977
Parterna träffade avtal om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som gäller för arbetsskador som inträffat från och med den 1 juli det året.

1974
Den 1 september började Trygghetsförsäkringen vid yrkesskada (TFY) att gälla. Försäkringen administrerades av ett konsortium där Folksam, Skandia och Trygg Hansa ingick.

1972
Den 1 september började AGS-försäkringen att gälla. Samma år bildade parterna AMF Sjukförsäkringsaktiebolag. Administrativa tjänster köptes av Folksam.

1971
Parterna slöt avtal om Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS).

1967
Efter att ha varit bidrag ur AGB-fonden ändrades AGB-systemet och blev försäkring från och med den 1 januari 1967. Även denna försäkring kom att administreras av Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, AFA.

1964
I den centrala avtalsuppgörelsen våren 1964 mellan SAF och LO träffades en överenskommelse om att en fond för avgångsbidrag (AGB) skulle inrättas. Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, AFA fick i uppgift att administrera fonden. Utbetalningar av AGB startade 1965.

1962
Arbetsmarknadens parter, LO och SAF (nuvarande Föreningen Svenskt Näringsliv) slöt avtal om en Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för privatanställda arbetare. För att sköta administrationen av försäkringen bildade parterna Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, AFA . TGL-försäkringen började gälla from 1 januari 1963.