Företagsledning

Anders Moberg

anders.moberg@afaforsakring.se

VD
Anställd sedan 2014

Elisabeth Wisén

Elisabeth.wisen@afaforsakring.se

Vice VD, chef Försäkringshantering och IT
Anställd sedan 2017

Johan Dahlgren

johan.dahlgren@afaforsakring.se

Chef Ekonomi
Anställd sedan 2013

Niklas Eideholm

niklas.eideholm@afaforsakring.se

Chef Juridik

Anställd sedan 2014

Johan Held

johan.held@afaforsakring.se

Vice VD, chef Kapitalförvaltning
Anställd sedan 2010

Anders Jonsson

anders.jonsson@afaforsakring.se

Chef Aktuarier
Anställd sedan 1994

Stefan Lampinen

stefan.lampinen@afaforsakring.se

Chef HR
Anställd sedan 2009

Johan Ljungqvist

johan.ljungqvist@afaforsakring.se

Chef Kommunikation
Anställd sedan 2010

Michel Normark

michel.normark@afaforsakring.se

Chef Partsrelationer och försäkringsvillkor
Anställd sedan 1985

Susanna Stymne Airey

susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Chef Förebygga 
Anställd sedan 2014