Organisation

 Organisationsnummer:

  • Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag (org nr 502000-9659)
  • Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag (org nr 502033-0642)
  • Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag (org nr 516401-8615)