Organisation

 Organisationsnummer:

  • AFA Livförsäkringsaktiebolag (org nr 502000-9659)
  • AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (org nr 502033-0642)
  • AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (org nr 516401-8615)