Organisation

 Organisationsnummer:

  • Afa Livförsäkringsaktiebolag (org nr 502000-9659)
  • Afa Sjukförsäkringsaktiebolag (org nr 502033-0642)
  • Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag (org nr 516401-8615)