Hållbarhet för Afa Försäkring

Vårt uppdrag, vår storlek och vår specialistkompetens gör oss till en viktig aktör i utvecklingen av hållbara försäkringslösningar och ett tryggare arbetsliv. Det är vårt bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Genom kollektivavtalade försäkringar skapar vi trygghet – 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten och drivs utifrån våra verksamhetsområden: försäkra, förvalta och förebygga.

Vår verksamhet ska bedrivas långsiktigt och effektivt med god etik och respekt för mänskliga rättigheter, våra intressenter, vårt samhälle och vår miljö. Allt vi gör ska genomsyras av våra värdeord: omtanke, nytta och enkelhet.

Försäkra

Våra försäkringar ger extra trygghet och stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi försäkrar alla utan hälsoprövning, med samma försäkringsvillkor, till låga kostnader och en låg premie.

Förvalta

Det kapital vi förvaltar ska trygga framtida försäkringsersättningar och bidra till låga och stabila premier. Vi är en stor ägare på den svenska kapitalmarknaden och har höga etiska, sociala och miljömässiga krav på vår förvaltning.

Förebygga

För att bidra till ett tryggare arbetsliv stödjer vi också forskning och andra förebyggande insatser. Långsiktigt bidrar detta till både färre arbetsskador och sjukskrivningar samt lägre kostnader.

Frågor om hållbarhet?

Om du har några frågor kring vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss på hallbarhet@afaforsakring.se