Årsredovisning 2021

Under år 2021 fick vi in 324 862 nya försäkringsärenden och betalade ut 8,6 miljarder kronor i ersättning till de försäkrade. Vårt kapital placeras ansvarsfullt för att ge en avkastning som både tryggar framtida ersättningar och ger låga och långsiktigt stabila premier för våra försäkringstagare. Vi förvaltar knappt 215 miljarder kronor.

Se tidigare årsredovisningar