Externa revisorer

Vid bolagsstämmorna den 3 juni 2020 valdes revisionsföretaget Ernst & Young (med huvudansvarig revisor Daniel Eriksson) till revisor i Afa Sjukförsäkring, Afa Trygghetsförsäkring och Afa Livförsäkring.