Afa Försäkring i korthet

Vi tillgodoser människors behov av ekonomisk trygghet i arbetslivet till en låg kostnad. Våra försäkringar är en självklar del av kollektivavtalen och det svenska trygghetssystemet. 9 av 10 är försäkrade hos oss genom sitt jobb.

Entré till Afa Försäkrings kontor i Stockholm

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och drivs utan utdelning till ägarna. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner.

Försäkringarna ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.Idag omfattas nästan 90 procent av alla som jobbar i Sverige, 4,9 miljoner människor, av minst en av våra försäk­ringar.

Vårt kapital placeras ansvarsfullt för att ge en avkastning som både tryggar fram­tida ersättningar och bidrar till låga och långsiktigt stabila premier för våra försäkrings tagare.

Vi bedriver förebyggande arbete för att förbättra arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatserna. Vår unika skadedatabas ger värdefull information som används i analyser och rapporter och vi erbjuder ett informationssystem som stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Afa Försäkring är en av Sveriges ledande finansiärer av forskning inom arbetsmiljö och resultaten av forskningen omsätts i praktisk nytta på arbetsplatserna. Vår verksamhet präglas av våra värdeord: omtanke, nytta och enkelhet.Vår vision är att alla ska ha en trygg vardag.

Afa Försäkring är samlingsnamnet för Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag, Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag och Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag.

Afa Trygg tjänstepensions-
aktiebolag
Orgnr: 516401-8615
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA/TFA-KL)
 • Det statliga personskade avtalet (PSA)
Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag

Orgnr: 502033-0642
 • Avtalsgruppssjukförsäkring (AGS/AGS-KL)
 • Föräldrapenningtillägg (FPT)
 • Premiebefrielseförsäkring
 • Avgiftsbefrielseförsäkring
Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag

Orgnr: 502000-9659
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • Försäkring om avgångsbidrag (AGB)
 • Familjeskyddet i avtalspension SAF-LO

FAKTA

 • Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn samt kommuner och regioner. Verksamheten inom Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte, vilket innebär att utdelning inte lämnas till ägarna.
 • Afa-försäkringarna bestäms i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.
 • Afa Försäkring har uppdraget att sköta administrationen kring försäkringarna.
 • Afa-försäkringarna administreras genom Afa Sjuk, Afa Trygg och Afa Liv. Vart och ett av dessa bolag är den största försäkringsgivaren inom sitt område. På uppdrag av arbetsmarknadens parter ansvarar Fora för avtalsteckning, fakturering och inkassering av premierna för de olika Afa-försäkringarna.
 • Sedan det första försäkringsärendet 1963 har vi hanterat mer än 15 miljoner ärenden. Det gör vår samlade kunskap och erfarenhet unika i världen.
 • Vi stödjer forskning och skadeförebyggande verksamhet både genom finansiella anslag och genom att erbjuda tillgång till våra unika skaderegister.

Afa Försäkring i siffror

 • Cirka 650 medarbetare
 • Antal försäkrade: 4,9 miljoner
 • Skadeutbetalningar till försäkrade: 8,6 miljarder kronor 
 • Förvaltat kapital: cirka 215 miljarder kronor
 • Forskningsanslag: 150 miljoner kronor

Våra verksamhetsområden

 • Försäkra: Administrera kollektivavtalade försäkringsskydd inom arbetslivet.
 • Förvalta: Förvaltning av kunskap och kapital från försäkringsverksamheten.
 • Förebygga: Förebyggande åtgärder och stöd till forskning för ökad hälsa i arbetslivet.