AFA Försäkring i korthet

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. Idag omfattas mer än 4,7 miljoner människor av minst en av våra försäkringar. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Från försäkringsfallen tar vi fram statistik som vi analyserar. Inom de områden i arbetslivet där vi ser problem med skador kan vi utlysa och finansiera forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom förebyggande arbetsmiljösatsningar.

AFA Försäkring är samlingsnamnet för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag.

 

AFA Trygghetsförsäkrings-
aktiebolag
Orgnr: 516401-8615
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA/TFA-KL)
 • Det statliga personskade avtalet (PSA)
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag

Orgnr: 502033-0642
 • Avtalsgruppssjukförsäkring (AGS/AGS-KL)
 • Föräldrapenningtillägg (FPT)
 • Premiebefrielseförsäkring
 • Avgiftsbefrielseförsäkring
AFA Livförsäkringsaktiebolag

Orgnr: 502000-9659
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • Försäkring om avgångsbidrag (AGB)
 • Familjeskyddet i avtalspension SAF-LO

Nytta och omtanke

Försäkringarna är kollektivavtalade och bestäms i en överenskommelse mellan parter på den svenska arbetsmarknaden. Utöver den grundläggande försäkringsverksamheten arbetar vi med att förvalta kunskap och resurser samt förebygga ohälsa på arbetet. På så sätt lägger den kollektivavtalade försäkringen grunden för ett bättre arbetsliv, med ökad trygghet för alla.

Allting hänger samman

Vår vardag på AFA Försäkring handlar om att skapa bättre förutsättningar för människor i arbetslivet. Vi administrerar ett bra försäkringsskydd, förvaltar kunskapen från avtalsförsäkringarna och våra tillgångar långsiktigt samt arbetar förebyggande genom att engagera oss för en bättre arbetsmiljö och hälsa. Det är vårt sätt att förena dessa tre verksamhetsområden som ger oss vår unika styrka i arbetet med att försäkra för ett bättre arbetsliv.

 

FAKTA

 • AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn samt kommuner och landsting. Verksamheten inom AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte, vilket innebär att utdelning inte lämnas till ägarna.
 • AFA-försäkringarna bestäms i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.
 • AFA Försäkring har uppdraget att sköta administrationen kring försäkringarna.
 • AFA-försäkringarna administreras genom AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring. Vart och ett av dessa bolag är den största försäkringsgivaren inom sitt område. På uppdrag av arbetsmarknadens parter så ansvarar Fora för avtalsteckning, fakturering och inkassering av premierna för de olika AFA-försäkringarna.
 • Sedan det första försäkringsärendet 1963 har vi hanterat mer än 14 miljoner ärenden. Det gör vår samlade kunskap och erfarenheter unika i världen.
 • Vi stödjer forskning och skadeförebyggande verksamhet både genom finansiella anslag och genom att erbjuda tillgång till våra unika skaderegister.

AFA Försäkring i siffror

 • Cirka 660 medarbetare
 • Antal försäkrade: 4,7 miljoner
 • Skadeutbetalningar till försäkrade: 9,4 miljarder kronor (2017)
 • Förvaltat kapital: cirka 200 miljarder kronor
 • Forskningsanslag: 150 miljoner kronor

Våra verksamhetsområden

 • Försäkra: Administrera kollektivavtalade försäkringsskydd inom arbetslivet.
 • Förvalta: Förvaltning av kunskap och kapital från försäkringsverksamheten.
 • Förebygga: Förebyggande åtgärder och stöd till forskning för ökad hälsa i arbetslivet.