Afa Fastigheter

Afa Fastigheter är en del av Afa Försäkrings kapitalförvaltning och äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter.

Afa Fastigheter verkar på en konkurrensutsatt marknad. Vi äger fastigheter i Stockholm och Malmö.

Majoriteten av fastigheterna är kontor och hotell i centrala Stockholm. Innehavet omfattar även ca 600 st. bostadslägenheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till omkring 350 000 kvm. Värdet av vårt bestånd uppgår till cirka 34,5 miljarder kronor.

Afa Fastigheter är en långsiktig ägare och bygger långsiktiga relationer med hyresgäster och andra intressenter.

Med hållbarhet som utgångspunkt och en helhetssyn på såväl ägande som förvaltning skapas viktiga konkurrensfördelar.