Afa Fastigheter – för en stad där människor ska trivas

Afa Fastigheter är en av Stockholms större fastighetsägare och en del av Afa Försäkrings kapitalförvaltning. Vi äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter i Stockholm och Malmö.

Afa Fastigheter förvaltar fastigheter med uppdrag att bidra till en långsiktig och stabil avkastning. Det gör att alla som har kollektivavtalade försäkringar hos Afa Försäkring kan känna sig trygga i att det kommer att finnas pengar för utbetalningar både nu och i framtiden.  

– Sett över tid är fastigheter en säker och stabil investering, de ger ett årligt överskott och ökar i värde över tid, säger Tomas Ingemarsson, chef för Afa Fastigheter. 

Mångsidigt bestånd av fastigheter 

Afa Fastigheter verkar för ett Stockholm där människor ska kunna leva, arbeta och trivas. Kunderna är allt från kvalitetshotell och globala tjänsteföretag till mindre entreprenörer. Vid Nytorget på Södermalm i Stockholm ligger till exempel fastigheten Sockerbetan som omfattar ett helt kvarter med både hyreslägenheter, butiker och restauranger.

Majoriteten av fastigheterna är kontor och hotell. 600 hyresrätter ryms också inom beståndet. Den totala uthyrningsbara ytan är omkring 350 000 kvadratmeter.  

– Vi har bara fastigheter med bra lägen, inom tullarna i Stockholm och en fastighet i Malmö. Det finns själ i fastigheterna. Vår äldsta byggnad är från 1700-talet och det är en del av Norstedtshuset i Stockholm. Även storleksmässigt är husen varierande, vi har hus med ytor från 1 000 kvadratmeter till 47 000 kvadratmeter, säger Tomas Ingemarsson. 

Münchenbryggeriet och Norstedtshuset i Stockholm är två kända byggnader som ägs av Afa Fastigheter. Münchenbryggeriet grundades 1857, den pampiga röda tegelfasaden är ett landmärke vid Riddarfjärden i Stockholm. Norstedtshuset ligger på historiska Riddarholmen i Gamla Stan. Fastighetsbeteckningen Gråmunkeholmen härstammar från den tid då franciskanermunkar, även kallade gråmunkar, hade kloster på ön. Marken donerades till munkarna av Magnus Ladulås under senare delen av 1200-talet. 

Viktigt med hållbarhet 

Hållbarhet är en viktig del i Afa Fastigheters förvaltning. Man har ett långsiktigt och hållbart perspektiv och jobbar specifikt med några av målen i Agenda 2030. 

– Vi bidrar till målet om hållbar energi genom att vi enbart köper Bra Miljöval el, som fastighetsel till alla våra fastigheter. Vi har en rad samarbetspartners som utför arbeten i våra fastigheter, vi är noggranna med att dessa bolag har kollektivavtal och att de säkerställer en trygg arbetsplats för sina medarbetare. 

– Vi är en naturlig del av staden och har därför en uttalad ambition att bidra till att göra den hållbar, säger Tomas Ingemarsson. 

Visionen är:  

 • Klimatneutralt – Vi ska inte orsaka några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser. 
 • Cirkulärt  – Vi minimerar vår materialanvändning och ser till att reparera, återbruka och återvinna resurserna. 
 • Tryggt och Hälsosamt – En god arbets- och boendemiljö är syftet med hela vår verksamhet. Vi arbetar löpande med ständiga förbättringar genom ökad hänsyn och omtanke om individen i våra fastigheter. 

Biologisk mångfald

Afa Fastigheter vill se en positiv påverkan på den biologiska mångfalden. Ett exempel på det är samarbetet med Bee Urban. 

– Vi har en bikupa på taket på en av fastigheterna i Stockholm. Även i en stad finns det stora möjligheter att bidra till en större artrikedom för djur och natur, säger Tomas Ingemarsson. 

I Malmö finns Malmö Live invid Västra Hamnkanalen. Det är en avancerad miljöbyggnad märkt med den högsta miljöcertifieringen LEED Platinum. Energin fastigheten använder kommer uteslutande från bergvärme och solceller. Taken är klädda med sedumväxter som fångar upp dagvattnet och bidrar till biologisk mångfald.

Afa Fastigheter samarbetar också med Stockholms Stadsmission och har anslutit Nattjouren till alla fastigheter. 

– Om en hyresgäst ser någon ligga utanför fastigheten eller i trapphuset kan hen ringa Nattjouren som då kommer och hanterar situationen på ett humant vis, säger Tomas Ingemarsson. 

Det här erbjuder Afa Fastigheter

 • Vi finns där våra kunder är. Vi är lokalt förankrade och har gångavstånd till våra fastigheter och våra kunder. 
 • Vår ägarstruktur ställer stora krav på seriositet och hög moral. Våra kunder ser oss som en långsiktig, ansvarsfull och miljömedveten samarbetspartner. 
 • Vi har rätt fastigheter på rätt adresser. Vi är en stabil fastighetsförvaltare med ett gott syfte som har en stark och trygg ägarkonstellation i ryggen. Huvuddelen av fastigheterna finns i Stockholms innerstad. 
 • Vårt uppdrag är att trygga framtida försäkringsersättningar för 4,9 miljoner svenskar genom kloka, långsiktiga och hållbara investeringar i fastigheter. Hos oss finns inga bonusar och vi är inte vinstutdelande. 
 • Våra medarbetare är serviceinriktade, framåtsträvande och affärsmässiga med omtanke.  

 Läs mer på Afa Fastigheters hemsida.

Afa Fastigheter i siffror

 • Afa Fastigheter bildades 1997. 
 • Värdet på det totala fastighetsbeståndet är drygt 37 miljarder kronor per årsskiftet 2021/2022. 
 • Den totala uthyrningsbara ytan är omkring 350 000 kvadratmeter.  
 • Cirka 30 anställda på kontoret i centrala Stockholm. Afa Fastigheter har både den ekonomiska, tekniska och kommersiella förvaltningen själva. Fastighetsskötseln hanteras av externa samarbetspartners.