Vi arbetar för ett tryggare arbetsliv

Genom kollektivavtalade försäkringar skapar vi en tryggare vardag. 9 av 10 är försäkrade via jobbet.

Om kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige. 4,9 miljoner människor är idag försäkrade hos oss och omfattas av minst en av våra försäkringar. Alla anställda omfattas på lika villkor och utan hälsoprövning.

Läs mer om våra försäkringar

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningens uppdrag är att förvalta Afa Försäkrings kapital så att försäkringsåtagandena uppfylls samtidigt som försäkringarnas premiekostnader ska hållas låga.

Läs mer

Läs om Afa Försäkrings hållbarhetsarbete

Afa Försäkrings vision är att alla ska ha en trygg vardag. Vi ser en samhällelig nytta i att förebygga arbetsskador och sjukskrivningar. Här kan du läsa vår Hållbarhetsrapport för 2021.

Läs mer och se en film om vårt hållbarhetsarbete

Läs om Afa Försäkrings FoU-verksamhet

Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsar vi cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Här kan du läsa årsrapporten för 2020. 

Till årsrapporten

Finansiella rapporter

Här kan du läsa våra årsredovisningar, delårsrapporter, solvensrapporter och hållbarhetsredovisningar.

Läs mer

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om nyheter inom vårt försäkringsområde, de kollektivavta­lade försäkringarna och annat som händer inom arbetslivsområdet. 

Till nyhetsbreven 

På lättläst svenska

Här kan du läsa om Afa Försäkring och våra försäkringar. Du kan läsa om vilka försäkringar som finns och hur de fungerar.

Så fungerar försäkringarna