Testa din organisation

Testa hur bra din organisation är på att informera och läs mer om stödpaketet som kan ger er stöd i arbetet med att informera om försäkringsskyddet.

Vill du få bättre koll på hur bra ni jobbar med försäkringsinformationen på ditt jobb? Genom att göra testet får du hjälp att reflektera över vad som kan bli bättre. Frågorna kan också användas som diskussionsunderlag för grupper som tillsammans vill se över rutiner och arbetssätt.

Starta testet

1. Hur försäkringarna kommuniceras

Fokus på förmåner

När vi informerar nyanställda, berättar vi om de kollektivavtalade försäkringarna på ett sätt som lyfter fram att de är en förmån - det bidrar till att göra oss till en attraktiv arbetsplats.

Stämmer

Fokus på annat

Ingen tänker väl på sjukdom och skador när man är ny på jobbet - därför pratar vi om annat än de kollektivavtalade försäkringarna när vi talar med nyanställda.

Stämmer

2. Medvetenheten bland medarbetarna

Vi når fram till de flesta

Vi arbetar redan på ett sätt som gör att vi kan vara säkra på att de flesta vet att försäkringarna finns.

Stämmer

Många saknar kännedom

Vi tror att det finns många medarbetare som inte vet att försäkringarna finns.

Stämmer

3. Kunskap om anmälan

Vet hur man gör

När något händer, vet de flesta att de ska anmäla till AFA Försäkring och hur man gör det.

Stämmer

Risk att ersättning missats

När något händer är det många som inte vet att en anmälan ska göras till AFA Försäkring, eller hur det går till.

Stämmer

4. Roller och uppgifter

Tydligt vem som gör vad

I vår organisation har vi rett ut vem som gör vad – och alla inblandade (HR, fack, närmaste chef mfl ) vet vad deras uppgift är för att ingen ska missa ersättning.

Stämmer

Trillar mellan stolarna

Hos oss verkar det som att alla inblandade tror att någon annan tar hand om den här frågan.

Stämmer

5. Ersättningens betydelse

Vet att det kan göra skillnad

De flesta vet att det handlar om ersättning som kan göra skillnad.

Stämmer

Tror det spelar liten roll

Många tror att det är sällan ersättning beviljas, eller att det rör sig om summor som inte spelar någon större roll.

Stämmer

6. Information till de som slutat

Informationen når fram

Vi är bra på att informera medarbetare som slutar om deras kollektivavtalade förmåner som gäller efter att anställningen upphört.

Stämmer

Informationen når sällan fram

När medarbetare lämnar vår organisation, är det sällan de får med sig information om kollektivavtalade förmåner som gäller efter att anställningen upphört.

Stämmer

7. Trygghet och omtanke

Tydligt att vi bryr oss

Vårt arbete med försäkringarna bidrar till att vi upplevs som en organisation där vi bryr oss om medarbetarna.

Stämmer

Oklart om någon bryr sig

Många medarbetare känner sig osäkra på om deras arbetsgivare bryr sig om dem – särskilt om de blir sjuka eller skadade.

Stämmer

Resultat:

Det ser väldigt bra ut med ert arbete, fortsätt jobba så. Ta del av vårt material och bli ännu bättre. 

Gör testet igen!

Resultat:

Ni har lite att jobba med, men det är precis vad vi kan hjälpa er göra på ett bra sätt!

Gör testet igen!

Resultat:

Ni svarade lite av varje, vilket innebär att det finns förbättringspotential!

Gör testet igen!
Gör testet igen!

Kostnadsfritt stödpaket

Stödpaketet består av ett webbaserat informationsmaterial i form av bildspel och filmer, samt ett arbetsmaterial för att utveckla organisationers rutiner och processer.

Läs om stödpaketet

Läs om kampanjen och vilka som ligger bakom