Kontaktpersoner på Afa Försäkring

Vi jobbar på heltid med att stötta era organisationer inom kommuner och regioner. Ni får hjälp att utveckla era interna rutiner både för information om försäkringar och för hur era medarbetare ska anmäla skador och sjukdomar till oss.

Vi hjälper er att introducera ett informationsmaterial och kan stötta er i arbetet att se över rutiner och hitta förbättringsåtgärder. Det sistnämnda gör vi tillsammans med er på ett arbetsmöte, där utvalda personer hos er tillsammans kommer fram till förbättringsåtgärder. Det är bara att höra av sig!

Per Nyström, Kommunikationsstrateg

per.nystrom@afaforsakring.se 08-696 48 60

Annelie Lindvall, Utbildningsledare

annelie.lindvall@afaforsakring.se 08-696 44 34

Per Winberg, Utbildningsledare

per.winberg@afaforsakring.se 08-696 49 20

Lise Zarrabi, Utbildningsledare

lise.zarrabi@afaforsakring.se 08-696 44 27

Helena Danielsson, Utbildningsledare

helena.danielsson@afaforsakring.se 08-696 43 53
Läs om kampanjen och vilka som ligger bakom