En sjuksköterska faller till golvet i en sjukhuskorridor.

Foto: YMR

Om samarbetet med Svenska Judoförbundet

Afa För­säkring och Svenska Judoförbundet. En udda kombination kan tyckas. Men inte om man vill minska skadorna från fallolyckor på svenska arbetsplatser. Mellan åren 2018 och 2021 pågick projektet, där deltagarna fick lära sig tekniker för att undvika fall och landa rätt om olyckan skulle vara framme.

Mer information hos Svenska Judoförbundet 

Svenska Judoförbundet jobbar på olika sätt med judoinspirerad fallträning utifrån det framarbetade träningskonceptet Judo4Balance. År 2021 avslutades samverkansprojektet mellan Afa För­säkring och Svenska Judoförbundet, men är du intresserad av judoinspirerad fallträning i syfte att förebygga fall, fallolyckor och fallskador, läs mer på Svenska Judoförbundets webbplats.

Träning i att falla kan ge ökad trygghet på jobbet

Afa För­säkring har under åren 2018-2021 tillsammans med Svenska Judoförbundet satsat på fallträning på svenska arbetsplatser för att förebygga fallolyckor och skapa ökad trygghet för arbetstagare.

Syftet med projektet var att öka personlig trygghet och minskat lidande på grund av fall i arbetet. Vi har velat bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader.

Eva Hytönen, projektledare på Afa Försäkring

Nytt grepp att lära arbetstagare falla

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljö­arbetet vidtas åtgärder för att minska fallolyckor på jobbet som exempelvis att markera nivåskillnader, halkskydd och öka medvetenheten om vilka faktorer som kan påverka fallrisken under olika praktiska arbetsmoment.

Däremot har färre insatser gjorts för att träna arbetstagarna fysiskt för att förbättra deras möjligheter att skydda sig mot fallolyckor. Här ville Afa För­säkring och Svenska Judoförbundet göra skillnad.

Bra fallteknik kan förebygga skador

Inom judon finns träningsformer för fallteknik som kan göra individer mer fallkompetenta. När fallet är ett faktum är det bra att ha rätt teknik för att landa rätt. 

– Vi kan genom judon erbjuda fysisk träning av balans, explosiv styrka i muskler och träning i kroppsuppfattning. Fallkompetens minskar rädslan att falla, vilket i sin tur leder till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Kristiina Pekkola, förbundsordförande för Svenska Judoförbundet.

Med hjälp av judons kunskapsarsenal kan vi öka fallkompetensen i arbetslivet.

Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga, Afa Försäkring.

Ökad personlig trygghet och samhällsnytta

I början av januari 2018 undertecknade Afa För­säkring och Svenska Judoförbundet avtalet för ett samverkansprojektet om fallkompetens i arbetslivet. Projektet har syftat till att förebygga fallolyckor på arbetsplatser och minska skador av fallolyckor på arbetsplatsen, inom ramen för det systematiska arbetsmiljö­arbetet.

Genom samarbetet har båda parter velat bidra till minskat personligt lidandet på grund av fall i arbetet, färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Målgrupper för satsningen har varit arbetsplatsombud, chefer och ledare med arbetsmiljöansvar, skyddskommittéer, arbetsgivare och arbetstagare.

Forskning om samverkansprojektet

Inom ramen för samverkansprojektet har även uppföljning av effekterna av fallträningen som sker genom satsningen genomförts. Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, har forskat på effekterna av fallkompetensprojektet. 

Se filmintervju med Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap

Så kan man undvika fallolyckor

Det finns många sätt att förebygga fallolyckor. Här är några tips:

  • Halkskydd på frekventa in- och utgångar

  • Sandning och snöröjning

  • Broddar och ändamålsenliga skor

  • Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som skolgårdar, gångbanor, förskolan

  • Halkutbildning för riskgruppen äldre arbetskraft 

  • Se fler tips på Prevents webbplats

Detta är ett samarbete mellan

Afa Försäkrings logotyp
Svensk Judo logotyp

Se även våra andra samarbeten

Maskinförare ute på uppdrag

Samarbete med Prevent och Suntarbetsliv

Våra samarbetspartners Prevent och Suntarbetsliv förmedlar kunskap för en bättre arbetsmiljö. De omvandlar en del av resultaten av forskningen vi finansierar till praktiskt användbara verktyg.

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador, har vi startat ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark. Genom samarbetet vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

Byggbranschens Säkerhetspark

Afa För­säkring samarbetar med Byggbranschens Säkerhetspark för att förebygga och minska arbetsskador och skapa tryggare säkrare arbetsplatser och praktikplatser.