Kollegor samtalar på konferens

Foto: Johnér Bildbyrå

För dig som arbetsgivare

Är du intresserad av att söka stöd för arbetsmiljö­utbildning för dina chefer, arbetsmiljö­ombud eller skydds­ombud under 2023? Här finns information till dig som arbetsgivare om stöd för arbetsmiljö­utbildning.

Ansökan till stöd för arbetsmiljöutbildning görs via webbformulär:

Ansök om stödKomplettera en ansökan

Information i korthet om vad som gäller:

  • Stöd kan sökas för arbetsmiljö­utbildning som genomförs under 2021–2023 . Stödet kan enbart sökas för utbildningar som utförs under innevarande år. Läs mer under våra fullständiga villkor för ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning (PDF, 30.71 KB).

  • En ansökan för stödet ska avse ett utbildningstillfälle. Detta innebär att om ni har flera grupper som ska gå samma utbildning fast under olika datum så ska det göras en ansökan per grupp.

  • Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.

  • Stödet kan enbart sökas för chefer (ska både ha personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter), skyddsombud eller arbetsmiljöombud.

  • Arbetsmiljöutbildningar ska alltid planeras i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagarföreträdare på arbetsplatsen.

  • Stöd ges för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Bekostnad av skyddsombudens arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.

  • Stöd kan ges för repetition av arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för arbetsmiljö-/skyddsombud och chef som tidigare gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning, till exempel BAM. Detta räknas då som en vidareutbildning. I ansökan behöver ni skicka in ett underlag som påvisar att detta är en repetitionsutbildning för arbetsmiljö-/skyddsombuden.

  • Om chef och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften. Läs mer under vanliga frågor och svar för kostnadstak.

Villkor för arbetsgivare – ladda ner "Ansökan om stöd för arbetsmiljö­utbildning"

Läs och ladda ner de detaljerade villkoren som gäller stödet:

Hjärta som står på en bok.

Bakgrund och syfte

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på arbetsmiljö­utbildning under åren 2021–2023. Gemensamma utbildningar för chefer och arbetsmiljö- och skydds­ombud prioriteras.

Läs mer

Carolina Nätt

LBC Borås sökte pengar för BAM

Transportföretaget LBC Borås fick stöd för arbetsmiljö­utbildning. Chefer och skydds­ombud har fått en positiv syn på frågan, säger Carolina Nätt, ansvarig för kvalitet och miljö.

Hand ritar ett frågetecken med svart penna på whiteboardtavla

Frågor och svar om stödet

Vem kan ansöka om stöd för arbetsmiljö­utbildning? Vad kan man få ersättning för? Här får du svar på de vanligaste frågorna.