Kollegor samtalar på konferens

Foto: Johnér Bildbyrå

För dig som arbetsgivare

Är du intresserad av att söka stöd för arbetsmiljö­utbildning för dina chefer, arbetsmiljö­ombud eller skydds­ombud? Här finns information till dig som arbetsgivare om stöd för arbetsmiljö­utbildning.

Du ansöker via webbformulär

Ansök om stödKomplettera en ansökan

Information om Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Stöd för arbetsmiljö­utbildning har varit ett treårigt projekt där parterna förlängde möjligheten att ansöka om stödet. Intresset har varit stort och möjligheten att ansöka kommer stänga klockan 16:00 den 26 april 2024.

Nya ansökningar kommer handläggas i turordning, tills det att pengarna tar slut. Notera därför att en inskickad ansökan kan komma att få avslag om pengarna tagit slut.

Information i korthet om vad som gäller

 • Stöd kan sökas för arbetsmiljö­utbildning som längst fram till klockan 16:00 den 2024-04-26. Startdatum på utbildningen ska vara senast 2024-06-30. Om en utbildning är mer än en dag ska övervägande delen av utbildningen genomföras innan 2024-06-30. Ansökningar för utbildningar som startar under 2024 öppnar 2024-01-02. Läs pdf:en "Villkor för arbetsgivare" för mer information.

 • Arbetsmiljö­utbildningar ska alltid planeras i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagarföreträdare på arbetsplatsen.

 • En ansökan per utbildningstillfälle. Om ni har flera grupper som ska gå samma utbildning under olika datum ska det göras en ansökan per grupp.

 • Stödet gäller för chefer med personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljö-/skydds­ombud.

 • Stöd ges för arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

 • Omslag till arbetsgivarvillkor för ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning.
  PDF

  Villkor för arbetsgivare

  Läs de fullständiga villkoren som gäller för arbetsgivare vid ansökan om stöd för arbetsmiljö­utbildning. Villkoren gäller från 2024-01-01.

  Ladda ner (35.49 KB)

Ersättningsnivåer

90% av utbildningsavgiften

 • Vidareutbildning för chef och arbetsmiljö-/skydds­ombud som deltar gemensamt.

70% av utbildningsavgiften

 • Vidareutbildning av arbetsmiljö-/skydds­ombud.

 • Grund­läggande utbildningar för chefer som går gemensamt med arbetsmiljö-/skydds­ombud. Bekostnad av skydds­ombudens arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas inte av stödet.

50% av utbildningsavgiften

 • Grund­läggande- och vidareutbildning av chefer.

Läs mer under vanliga frågor och svar för kostnadstak.

Hjärta som står på en bok.

Bakgrund och syfte

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på arbetsmiljö­utbildning under åren 2021–2023. Gemensamma utbildningar för chefer och arbetsmiljö- och skydds­ombud prioriteras.

Läs mer

Carolina Nätt

LBC Borås sökte pengar för BAM

Transportföretaget LBC Borås fick stöd för arbetsmiljö­utbildning. Chefer och skydds­ombud har fått en positiv syn på frågan, säger Carolina Nätt, ansvarig för kvalitet och miljö.

Hand ritar ett frågetecken med svart penna på whiteboardtavla

Frågor och svar om stödet

Vem kan ansöka om stöd för arbetsmiljö­utbildning? Vad kan man få ersättning för? Här får du svar på de vanligaste frågorna.