Kollegor samtalar på konferens

Foto: Johnér Bildbyrå

För dig som arbetsgivare

Du kompletterar din ansökan via webbformulär

Komplettera en ansökan

Information om Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Stöd för arbetsmiljö­utbildning har varit ett treårigt projekt där parterna förlängde möjligheten att ansöka om stödet. Intresset har varit stort och möjligheten att ansöka stängde klockan 16:00 den 26 april 2024.

Inskickade ansökningar kommer handläggas i turordning, tills det att pengarna tar slut. Notera därför att en inskickad ansökan kan komma att få avslag om pengarna tagit slut.

Vi kommer ha längre handläggningstider

Information i korthet om vad som gäller

 • Stöd kan sökas för arbetsmiljö­utbildning som längst fram till klockan 16:00 den 2024-04-26. Startdatum på utbildningen ska vara senast 2024-06-30. Om en utbildning är mer än en dag ska övervägande delen av utbildningen genomföras innan 2024-06-30. Ansökningar för utbildningar som startar under 2024 öppnar 2024-01-02. Läs pdf:en "Villkor för arbetsgivare" för mer information.

 • Arbetsmiljö­utbildningar ska alltid planeras i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagarföreträdare på arbetsplatsen.

 • En ansökan per utbildningstillfälle. Om ni har flera grupper som ska gå samma utbildning under olika datum ska det göras en ansökan per grupp.

 • Stödet gäller för chefer med personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljö-/skydds­ombud.

 • Stöd ges för arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

 • Omslag till arbetsgivarvillkor för ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning.
  PDF

  Villkor för arbetsgivare

  Läs de fullständiga villkoren som gäller för arbetsgivare vid ansökan om stöd för arbetsmiljö­utbildning. Villkoren gäller från 2024-01-01.

  Ladda ner (35.49 KB)

Ersättningsnivåer

90% av utbildningsavgiften

 • Vidareutbildning för chef och arbetsmiljö-/skydds­ombud som deltar gemensamt.

70% av utbildningsavgiften

 • Vidareutbildning av arbetsmiljö-/skydds­ombud.

 • Grund­läggande utbildningar för chefer som går gemensamt med arbetsmiljö-/skydds­ombud. Bekostnad av skydds­ombudens arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas inte av stödet.

50% av utbildningsavgiften

 • Grund­läggande- och vidareutbildning av chefer.

Läs mer under vanliga frågor och svar för kostnadstak.

Hjärta som står på en bok.

Bakgrund och syfte

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på arbetsmiljö­utbildning under åren 2021–2023. Gemensamma utbildningar för chefer och arbetsmiljö- och skydds­ombud prioriteras.

Läs mer

Carolina Nätt

LBC Borås sökte pengar för BAM

Transportföretaget LBC Borås fick stöd för arbetsmiljö­utbildning. Chefer och skydds­ombud har fått en positiv syn på frågan, säger Carolina Nätt, ansvarig för kvalitet och miljö.