Bakgrund och syfte – stöd för arbetsmiljö­utbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljö­utbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår 2021–2023.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet administreras av Afa Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021. Pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Gemensam kunskapsbas

Arbetsmarknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det synsättet bygger vidare på den tidigare satsningen på arbetsmiljöutbildning som gjordes 2016–2018 och var mycket efterfrågad.

Läs utvärdering från tidigare satsning

Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade.

Hand ritar ett frågetecken med svart penna på whiteboardtavla

Frågor och svar om stödet

Vem kan ansöka om stöd för arbetsmiljö­utbildning? Vad kan man få ersättning för? Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Detta är ett samarbete mellan

Afa Försäkrings logotyp
Afa Försäkring
Afa Försäkring
Svenskt näringsliv logotyp