Bakgrund och syfte – stöd för arbetsmiljö­utbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljö­utbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår 2021–2023.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljö­utbildning. Stödet administreras av Afa För­säkring och börjar gälla den 1 januari 2021. Pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljö­utbildningar. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektiv­avtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghets­försäkring vid arbetsskada.

Gemensam kunskapsbas

Arbets­marknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljö­arbetet. Det synsättet bygger vidare på den tidigare satsningen på arbetsmiljö­utbildning som gjordes 2016–2018 och var mycket efterfrågad.

Läs utvärdering från tidigare satsning

Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skydds­ombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljö­arbetet utifrån arbetsplatsens behov. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade.

Detta är ett samarbete mellan

Afa Försäkrings logotyp
Afa Försäkring
Afa Försäkring
Svenskt näringsliv logotyp