maria karnell och lina kramar är glada över att stöd för arbetsmiljöutbildning har hjälpt verksamheten framåt i arbetsmiljöarbetet på kulturhuset stadsteatern i stockholm

Maria Karnell, HR-partner och Lina Kramar, chef över tekniken på Stora scenen Kulturhuset Stadsteatern är glada över att Stöd för arbetsmiljö­utbildning finns.

Stödet ger trygghet i arbetsmiljö­arbetet på Kulturhuset Stadsteatern

Snubbelrisk, allergier för olika lim, och att kunna säkra den konstnärliga friheten. Det är några arbetsmiljöutmaningar på Kulturhuset Stadsteatern. Verksamheten har sökt Stöd för arbetsmiljö­utbildning varje år sedan stödet kom.

Stora scenen sjuder av liv. Mattor och sladdar tejpas. Dekorer åker upp och ner. Ljud testas. Några våningar nedanför finns en stor verkstad, där det som behövs till föreställningar tillverkas och i andra rum gör man peruker och masker. I ytterligare rum syr man kläder. Med andra ord – här finns många olika arbetsmiljöer. Den röda tråden är säkerhet.

Kulturhuset Stadsteatern har en mängd olika verksamheter: till exempel Stora scenen på Stadsteatern, Parkteatern om somrarna, Rum för Barn i Kulturhuset och Klarabiografen.

Många faror på scenen

Ofta krockar den konstnärliga kreativiteten med säkerheten och då behöver medarbetare, chefer och arbetsmiljö­ombud tänka flera varv tillsammans: hur kan man göra en scen säker om det handlar om till exempel höga hopp och skådespelare som ska flyga över scenen genom rök och eld?

– Det kan vara knepigt att få ihop den konstnärliga friheten med lagkrav som att man till exempel bara får ha gropar på scenen med max fallhöjd 1,99 meter utan räcke. Ingen ska komma till skada, samtidigt som scenen ska vara spektakulär, säger Lina Kramar som är chef över tekniken på Stora scenen.

Skådespelarnas arbetsmiljö är opålitlig, det finns många faror på scenen, det kan vara en brant trappa som är en dekor, det kan vara hängande lampor från taket, eller en grop skådespelaren ska ramla i. Därför görs riskbedömningar för alla moment och det finns mallar för varje scenområde som ska gås igenom. Även för intima scener; man pratar om hur man ska göra dem säkra så att ingen ska känna sig kränkt eller ta skada.

– Våra medarbetare har en hög grad av lojalitet och plikttrogenhet till konsten, många lägger sin identitet i sin yrkesroll, vilket kan skapa stress, säger Johan Ehn, som är huvudarbetsmiljöombud och ljudtekniker på Stora scenen.

Totalt har verksamheten runt 400 tillsvidareanställda, och många timanställda, av dem är 39 arbetsmiljö­ombud. På Kulturhuset Stadsteatern jobbar personer med 170 olika befattningar; sminkör, biografmaskinist, bibliotekarie, skådespelare, tekniker, dockmakare och så vidare.

Utbildningarna ger oss en gemensam grund att utgå ifrån.

Maria Karnell, HR-partner
Ansök om stöd

Kulturhuset Stadsteatern har sökt Stöd för arbetsmiljö­utbildning varje år sedan stödet kom 2021. Man har fått stöd för olika slags utbildningar: Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, och Systematiskt arbetsmiljö­arbete, SAM, men även skyddsombudsutbildningar och Praktisk konflikthantering och medling.

– Utbildningarna behövs verkligen. Det är svårt att hitta kontinuitet i arbetsmiljö­arbetet, eftersom verksamheten är så spretig och flyttar på sig hela tiden i och med nya premiärer, utställningar och andra uttryck, säger Johan Ehn.

Han är tacksam över stödet och menar att de utbildningar han gått har gett honom en trygghet och även värdefulla inblickar i andra verksamheter genom att möta andra kursdeltagare.

– Det är bra att gå tillsammans med chefer, jag har blivit tryggare och bättre på att ta konflikter, som kan uppstå, säger han.

Att ses fysiskt är bäst, eftersom det ligger ett stort värde i att äta lunch och fika tillsammans. Då utbyter man erfarenheter under lugna former.

–Vi tror på upplevelser på plats, säger Lina Kramar.

Ingen ska komma till skada, samtidigt som scenen ska vara spektakulär.

Lina Kramar, chef över tekniken på Stora scenen Kulturhuset Stadsteatern.

Hur fick ni kännedom om stödet?

– Delvis via företagshälsovården, men vi har även läst om stödet på Afa Försäkrings hemsida. Vi har fått information om både nivåer på ersättning och hur man går tillväga när man ansöker från de utbildnings­anordnare som vi har haft kontakt med, säger Maria Karnell, HR-partner.

Hur uppmärksammar ni behovet av arbetsmiljöutbildningar?

– I dialog med våra arbetsmiljö­ombud och chefer. Vi är också nyfikna på trender och omvärldsbevakar och tittar på vad andra arbetsgivare gör för att förbättra arbetsmiljön. Dörren till oss på HR är alltid öppen och samarbetet med arbetsmiljö­ombud är smidigt, det är högt i tak, och vi är lösningsinriktade, säger Sofie Åstedt Carlström, HR-partner.

– Det är inte alls trögt att få igenom insatser för arbetsmiljön, men det är svårt att få tiden att räcka till, eftersom verksamheten är som den är med många järn i elden och det är olika deadlines att respektera, säger Johan Ehn.

Vad har stödet gett er verksamhet?

– Trygghet genom hela processen. Vi har lugnt kunnat fokusera på att skapa så givande utbildningstillfällen som möjligt snarare än på administration kring stödet. Och vi har också kunnat erbjuda fler proffsiga utbildningar än vad vi hade kunnat med vår egna budget, säger Maria Karnell.

Bra stå på en gemensam grund

Varje år erbjuder Kulturhuset Stadsteatern grund­läggande arbetsmiljö­utbildning för nya chefer och arbetsmiljö­ombud. Verksamheten har också skickat huvudarbetsmiljöombuden på en fördjupningsutbildning, vilket var mycket uppskattat.

Fördjupningen inom konflikthantering med utbildningen ”Förebygg och hantera konflikter på arbetsplatsen” var en gemensam insats för chefer och huvudarbetsmiljöombud med syfte att skapa ett gemensamt språk och en gemensam förståelse kring hur samarbetsproblem och konflikter kan hanteras för att undvika kränkningar på arbetsplatsen.

– Utbildningarna ger oss en gemensam grund att utgå ifrån och vi har med hjälp av stödet haft möjlighet att erbjuda riktigt proffsiga föreläsare, säger Maria Karnell.

– Vi är ett bolag där det finns mycket olika åsikter och tankar, vilket vi tänker är nyttigt och hjälper oss att se saker på nya sätt och visar att vi vågar tänka åt olika håll. Att tycka olika är som syre för vår verksamhet. Men det ställer krav på självkännedom och förmågan att kommunicera respektfullt och tydligt. Här har utbildningarna verkligen gett oss kunskap och användbara verktyg, säger Maria Karnell.

Hur involverar ni hela personalen i arbetsmiljöarbetet?

– Vi har ett aktivt systematiskt arbetsmiljö­arbete med till exempel medarbetarenkät och ronder. I samband med utbildningen om konflikthantering så arbetade vi även fram en praktisk rutin som vi har gjort reklam för på vår internwebb, säger Maria Karnell.

Ljuset släcks på Stora scenen, där alla sidor av mattorna är tejpade så att ingen ska snubbla. All dekor och lampor hissas upp flera våningar. Ljudet stängs av. På scenen tronar den höga trappan, föremålet för många diskussioner om just den arbetsmiljön. Ingen ska snubbla eller falla från trappan. Den konstnärliga friheten enades med arbetsmiljökraven.

Text: Anna-Maria E. Alsand

Foto: Anna-Maria E. Alsand, Mathilda Rahm

solen skiner över kulturhuset i stockholm och fontänerna sprutar vatten

Kulturhuset Stadsteatern finns bland annat vid Sergels torg i centrala Stockholm. Här finns bland annat scener för scenkonst, konserter samtal och debatt.

Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm

  • Kulturhuset Stadsteatern har tre miljoner besökare om året.

  • Kulturhuset Stadsteatern finns vid Sergels torg, i Skärholmen, i Vällingby och i Husby samt i Stockholms parker med Parkteatern sommartid.

  • I Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg finns nio olika scener för scenkonst, konserter samtal och debatt: Stora scenen, Klarascenen, Lilla scenen, Hörsalen, Studion, Kilen, Kafé Klara och Marionetteatern.

    Här finns även den toppmoderna Klarabiografen, fem bibliotek som riktar sig till olika målgrupper: Rum för Barn, TioTretton, Lava, Kulturbiblioteket och Serieteket, samt fyra gallerier för utställningar: Galleri 1, 3, 4 och 5.