en person går på en landsväg med skog runt omkring i skymningen

Foto: Johnér

Alla vinner med reha­bili­terings­stödet

En sjukskrivning är kostsam för både arbetsgivare och medarbetare. Därför är det viktigt att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa och sätta in resurser direkt. Med reha­bili­terings­stöd från Afa För­säkring kan arbetsgivare få halva summan tillbaka på arbetslivsinriktad rehabilitering.

Ansök om rehabiliteringsstöd

– En sjukskrivning i 180 dagar kostar arbetsgivaren runt 130 000 kronor för en kommunalt anställd undersköterska, säger Emil Askestad, analytiker på Afa För­säkring.

Utöver det tillkommer 100 000 kronor i produktionsförlust och kostnader för bland annat rehabiliteringsåtgärder. Det visar en studie från Linköpings universitet.

Med andra ord finns det många argument för att förebygga sjukskrivningar; både ekonomiska och mänskliga.

Det är viktigt att se tidiga tecken

– Det viktigaste är att få till bra rutiner för det förebyggande och rehabiliterande arbetet. Största andelen av de kommuner och regioner som ansökte om reha­bili­terings­stöd förra året gjorde detta för förebyggande insatser. De arbetsgivare som har bra rutiner för det kommer också in med flest ansökningar om reha­bili­terings­stöd till oss, säger Anna-Mia Olofsson, chef för reha­bili­terings­stödet på Afa För­säkring.

Att se tecken på ohälsa i tid och agera innan en medarbetare blir sjukskriven är viktigt. Tidiga signaler kan vara att personen:

 • drar sig undan socialt,

 • är sjuk ofta,

 • börjar komma försent,

 • är lättirriterad och

 • att hen ofta jobbar över.

Stödet kan även användas för att hjälpa sjukskrivna komma tillbaka i arbete, men oftast handlar det om förebyggande insatser för att medarbetaren ska kunna ha kvar sin arbetsförmåga och vara kvar i arbete. Om medarbetaren är kvar i arbete slipper arbetsgivaren ökade lönekostnader, kostnader för vikarier och rekrytering med mera.

Det viktigaste är att få till bra rutiner för det förebyggande och rehabiliterande arbetet. 

Anna-Mia Olofsson, chef för rehabiliteringsstödet, Afa Försäkring

Typexempel på vem som fått stöd

I kortrapporten Rehabiliteringsstödet – arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder 2015–2020 kan man läsa om exempel på personer som fått stöd:

 • Den typiska kvinnan är i 50-årsåldern. Hon har beviljats rehabiliteringsåtgärden samtal med psykolog eller psykoterapeut. Arbetsgivaren vill förhindra en sjukskrivning för medarbetaren som har en stressig situation på jobbet och erbjuder därför tio stödsamtal.

 • Den typiska mannen är i 50-årsåldern. En vanlig rehabiliteringsåtgärd är beroendebehandling. Vanligast är riskbruk av alkohol. Arbetsgivaren vill göra en tidig insats och bekostar en öppenvårdsbehandling med tillhörande eftervård.

Stress är ett vanligt problem på arbetsplatser. Om en medarbetare behöver hjälp att hantera sin stress kan arbetsgivaren göra en tidig insats och bekosta en stresshanteringskurs, för att förebygga eventuell sjukskrivning. En sådan kurs kan kosta 10 000 kronor. Av det kan arbetsgivaren få tillbaka 5 000 kronor.

Rehabilitering är dyrt. Tio stödsamtal kan exempelvis kosta 18 000 kronor. Med stödet får arbetsgivaren tillbaka 9 000 kronor. Ett annat exempel på rehabilitering är beroendebehandling. En sådan kan kosta 162 000 kronor, arbetsgivaren kan få tillbaka halva summan – 81 000 kronor.

Det är lätt att söka stödet

Att ansöka om reha­bili­terings­stöd är lätt. Klicka här för att komma till webbansökan.

Det arbetsgivaren behöver göra vid ansökan är att:

 • få ett samtycke från personen rehabiliteringen gäller,

 • beskriva orsak och syfte med rehabiliteringen,

 • bifoga underlag från företaget som genomför rehabiliteringen, med uppgift om vem som ska behandlas, åtgärd, tidsperiod, kostnad samt ifall behandlingen har genomförts digitalt.

Det finns ett arbetsplatsinriktat reha­bili­terings­stöd från Försäkrings­kassan som arbetsgivaren också kan söka. Stödet ersätter till exempel utredningar, kartläggningar, handledning, arbetsanpassningar och kostnader för upprättande av rehabiliteringsplaner. Det stödet ska ses som ett komplement till Afa Försäkrings reha­bili­terings­stöd.

Arbetsgivare har allt att vinna på att söka båda stöden och lära sig upptäcka tidiga signaler på ohälsa hos medarbetare och då sätta in insatser. Det blir win-win för både jobbet och medarbetarna.

Text: Anna-Maria E. Alsand

Detta är reha­bili­terings­stödet

Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaderna när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär.

Vad är arbetslivsinriktad rehabilitering?

Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas:

 • Tidig insats för att förebygga arbetsoförmåga och förhindra en sjukskrivning,

 • eller en insats som stöd för återgång i arbete för att förkorta en sjukskrivning.

Det är arbetsgivaren som ansöker digitalt om stödet hos Afa För­säkring. Klicka här för att komma till webbansökan.

Dessa anställda omfattas

Reha­bili­terings­stödet kan sökas för anställda inom kommuner, regioner, kommunala företag och Svenska kyrkan som omfattas av den kollektiv­avtalade sjukförsäkringen AGS-KL.

Privata företag vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS kan också ansöka om reha­bili­terings­stöd. Villkoren skiljer sig något för privata företag och för kommuner och regioner.

Mer information

Läs mer om rehabiliteringsstödet och ansök.

Vad ersätter stödet?

Det här kan man till exempel få stöd för:

 • samtalsterapi hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut

 • behandling av beroende eller riskbruk

 • stress- och livsstilsförändringskurser

 • omskolning

Stödet ersätter inte till exempel utredningar, medicinsk behandling och arbetshjälpmedel.

Kvinna sitter i soffa med laptop

Har du frågor? Kontakta oss!

rehabstod@afaforsakring.se08-696 40 00
Hand ritar ett frågetecken med svart penna på whiteboardtavla

Vanliga frågor om stödet

För vem och vad kan man söka reha­bili­terings­stöd? Här svarar vi på de vanligaste frågorna om stödet och de regler och villkor som gäller.

Ett hjärta

Reha­bili­terings­stöd

Arbetsgivare kan ansöka om reha­bili­terings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete.