En grafisk illustration av en mobiltelefon, ett stapeldiagram och ett pajdiagram.

Rapportera händelser och avvikelser i IA-appen

Som användare av IA-systemet kan du ladda ner vår app. Den gör att du kan rapportera händelser eller avvikelser i arbetsmiljön direkt från din mobil.

Du som är användare av IA-systemet kan ladda ner IA-appen från Google Play eller Apple Store. Appen heter "IA – Avvikelser i arbetsmiljön".

I IA-systemet arbetar du med tre delar:

  • Händelsehantering

  • Riskhantering (checklistor)

  • Handlingsplan och rapporter

Händelser du rapporterar in kan vara till exempel olycksfall, riskobservation, arbetssjukdom eller diskriminering. Du kan också rapportera avvikelser inom exempelvis miljö, egendom och säkerhet, eller kvalitet.

Det går också bra att rapportera in händelser via formulär på IA-webben.