En grafisk illustration av en mobiltelefon, ett stapeldiagram och ett pajdiagram.

Rapportera händelser och avvikelser i IA-appen

Om din arbetsgivare använder IA-systemet kan du rapportera händelser eller avvikelser i arbetsmiljön direkt från din mobil. Fråga arbetsgivaren hur du ska göra för att komma igång.

Appen heter "IA – Avvikelser i arbetsmiljön".

I IA-systemet arbetar du med tre delar:

  • Händelsehantering

  • Risk­hantering (checklistor)

  • Handlingsplan och rapporter

Händelser du rapporterar in kan vara till exempel olycksfall, riskobservation, arbetssjukdom eller diskriminering. Du kan också rapportera avvikelser inom exempelvis miljö, egendom och säkerhet, eller kvalitet.

Det går också bra att rapportera in händelser via formulär på IA-webben.

Certifierat enligt ISO 27001

ISO 27001 är en internationell standard för informationssäkerhet. IA-systemet är certifierat enligt ISO 27001. Det betyder att systemet är byggt på processer och kontroller som krävs för att skydda information och person­uppgifter på ett säkert sätt.

Certifieringsmärke ISO 27001