Unga i arbetslivet – Dr West jobbar i kundtjänsten

Som ung i arbetslivet är det mycket att sätta sig in i och tänka på. Till exempel regler på arbetsplatsen, arbetsgivarens förväntningar och dina skyldigheter som anställd. Den här filmen visar hur det kan vara att arbeta i en kundtjänst.

Det finns fler än två miljoner unga i Sverige. 60 procent av 20-24-åringar jobbar, många i branscher som innebär psykisk och fysisk belastning, samt stress. Unga sjukanmäler sig mer än sina äldre kolleger. Forskningen ger inga tydliga svar på varför.

Vad kan det bero på?

- Man tar nog vilket jobb som helst i början, man vill komma ut i arbetslivet, så det kanske inte är ett jobb man trivs på jättebra, säger Oskar Anderberg, som jobbar med kundsupport.

Ökade problem med oro

Psykisk ohälsa är ett växande besvär hos unga. En regeringsrapport visar att unga har ökade problem med oro, nedstämdhet, sömnbesvär och stress.

- Det finns väldigt mycket vi inte vet om ungas arbetssituation och det behövs verkligen mer forskning, säger Samuel West.

Tre tips till dig som är nyanställd

Mer information

Läs mer om Unga i arbetslivet på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Text: Anna-Maria E. Alsand