Dr West testar jobbet som undersköterska i hemvården

Som undersköterska arbetar man bland annat med att förflytta patienter. En av de stora arbetsmiljöriskerna är att skada sig vid lyft. Den här filmen fokuserar på belastningsskador.

Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke för kvinnor. Samuel West provar att jobba som undersköterska inom hemvården. Det som är speciellt med hemvård är att arbetsplatsen ligger i någon annans hem, vilket gör att arbetsmiljön är en viktig fråga. Arbetet är tungt, med många tunga lyft och det är ensamarbete i trånga utrymmen och även på golvet. Undersköterskor råkar ofta ut för arbetsolyckor; arbetsskador som leder till sjukfrånvaro drabbar de som jobbar med äldre mer än dubbelt så ofta jämfört med genomsnittet.

- Vi har vårdtagare som sitter i rullstol. Mängden av förflyttningar gör att det blir tungt i slutändan, säger undersköterska Marie Lindén.

Utsatt arbetsplats

Enligt ergonomiforskare vid Lunds Universitet är hemsjukvården en utsatt arbetsplats. Det är ofta ont om plats, dålig belysning och farliga arbetsställningar. Utbildningar inom ergonomi, manuella förflyttningar och lyftteknik är viktiga för att förebygga belastningsskador. Det finns tekniska hjälpmedel, men i en pressad och stressad arbetssituation används de inte alltid på rätt sätt.

- När man är stressad och har bråttom kanske man inte använder hjälpmedlen korrekt, säger Ida Emanuelsson, leg sjukgymnast.

Fallolyckor är största anledningen till arbetsskador inom vården. Undersköterskor drabbas oftare än andra inom vården. Vad är grejen med fallolyckor?, undrar Samuel West.

- Många gånger vid själva förflyttningen kan man ibland tappa greppet och det gör att de faller och instinktivt följer man då med i fallet, säger Marie Lindén.

Tre tips för att förebygga skador vid belastning

Mer information

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats om arbetsställningar, ergonomi och tekniska hjälpmedel.

Text: Anna-Maria E. Alsand