Dr West testar jobbet som frisör

Som frisör arbetar man med hårfärgningsmedel och andra hårprodukter. Två av de stora arbetsmiljöriskerna i yrket är att drabbas av allergier eller eksem. Den här filmen fokuserar på kemikalier.

– Det största problemet för frisörer idag är kemikalier. Vissa tvingas byta jobb på grund av allergier och hudeksem, berättar Samuel West, psykolog och doktor i organisationspsykologi.

I filmen följer Dr West Aimee Jörliden, frisör och specialist på att färga hår, under en dag på jobbet.

Enligt forskningen hamnar frisörer och skönhetsterapeuter högst när det gäller upplevd arbetsglädje, vilket stämmer bra överens med Aimee Jörlidens upplevelse av yrket.

Vad är det bästa med att jobba som frisör?

– Förutom att jag får vara kreativ varje dag, så är det mötet med kunderna och att kunna göra dem glada, säger Aimee Jörliden.

Finns det några nackdelar med jobbet?

– Att man är expo­nerad för kemikalier hela dagarna och att det sliter på kroppen, på rygg och nacke, säger Aimee Jörliden.

Frisöryrket är populärt i Sverige, det finns cirka 18 000 frisörsalonger runt om i landet.

Under dagen på frisörsalongen får Samuel West testa på både städning och att färga hår. Han får även hjälpa till när Aimee Jörlidens ska blanda hårfärg till en kund.

Aimee Jörliden har ett eget litet ”labb” där hon blandar till färgerna. Bra ventilation är viktigt när man mixar de olika kemikalierna. Hon använder plasthandskar för att undvika hudkontakt och blandar kemikalierna i en tillsluten ”shaker” istället för i en skål. Detta för att slippa inandas farliga ångor, som ammoniak och väteperoxid, vilka annars kan avdunsta från blandningen. Andra farliga luftburna kemikalier man exponeras för finns i hårsprejer och blekmedel.

Tre tips: Förebygg risker med kemiska produkter

  • Använd skyddshandskar vid användning av hårfärgningsmedel och andra hårprodukter.

  • Klipp först håret, färga det sedan.

  • Se till att ha bra ventilation.

Mer information

Läs mer om hur du kan förebygga riskerna i frisöryrket i Arbetsmiljöverkets informationsfolder: Bra arbetsmiljö för frisörer.

Läs mer på Prevents webbsida Kemiguiden

Text: Anna-Maria E. Alsand

dr-west-provar-jobba-som-tandlakare

Dr West testar 11 olika yrken

Följ med psykologen Samuel West till olika arbetsplatser där han testar yrken och undersöker hur det står till med arbetsmiljön. Vi får bland annat se honom som frisör, tandläkare och snickare.