Dr West testar jobbet som förskollärare

Som förskollärare arbetar man med lekande och ofta högljudda barn. Två av de stora arbetsmiljöriskerna i yrket är att drabbas av hörselskador och stress. Den här filmen fokuserar på bullerskador.

Buller är ett vanligt arbetsmiljöproblem. På förskolor ökar bullerskadorna. När barn tömmer ut en legolåda kan ljudet stiga över 100 decibel. De som jobbar på förskola är ofta sjukskrivna på grund av stress. Forskning visar att buller är en stor orsak till stressen. Buller orsakar stress och stress gör oss ännu mer känsliga för buller. Det blir lätt en ond spiral.

Många röster och människor

Vad är det för buller vi pratar om? frågar Samuel West.

Ofta är det ju faktiskt glädje som låter, och ibland kan det vara någon som är ledsen. Men annars är det ju att vi är många människor på samma plats, så det är många röster, säger förskollärare Emma Lewis.

Tänker ni mycket på det här med buller?

Ja, det gör vi nog. Man tänker inte på det dagligen, men man märker ofta av det när man kommer hem, man kan känna sig lite trött och vara känsligare mot höga ljud. Jag vet också kollegor som har nedsatt hörsel. Det är klart att det är ett intensivt jobb med mycket ljud, men det är också en utmaning för oss att förbättra den situationen, säger Emma Lewis.

Jobba med tystare leksaker

Forskare vid Umeå Universitet har visat att bullret kan minska genom att välja tystare leksaker och genom att välja smart förvaring. Att tänka på materialval kan minska ljudnivån. Även förhållningssättet till materialet påverkar. Det är viktigt att jobba med barnen och hur de möter materialet.

Vi tänker på materialval och på förhållningssättet till materialet, hur vi möter vårt material, vad vi gör och inte gör, säger Emma Lewis.

Tre tips för att förebygga skador av buller

  • Köp in leksaker av mjuka och dämpande material.

  • Förvara leksaker i lådor klädda med dämpande material.

  • Dela in barnen i mindre grupper.

Mer information

Läs mer om hur du kan förebygga riskerna med buller på Prevents webbsida Ljudguide för förskolan. Där kan du också se filmer om hur förskolor lyckats förbättra sin ljudmiljö.

Text: Anna-Maria E. Alsand

dr-west-provar-jobba-som-tandlakare

Dr West testar 11 olika yrken

Följ med psykologen Samuel West till olika arbetsplatser där han testar yrken och undersöker hur det står till med arbetsmiljön. Vi får bland annat se honom som frisör, tandläkare och snickare.