Dr West testar jobbet som sopåkare

Som sopåkare hanterar man tunga plastkärl med hushållsavfall. En av de stora arbetsmiljöriskerna i yrket är att drabbas av vibrationsskador i armar, händer och fingrar när man skjuter de rullande kärlen framför sig. Den här filmen fokuserar på vibrationsskador.

Vibrationsskador är en av de största orsakerna till arbetsskador i Sverige och den näst största orsaken till arbetsskador hos män. Det är viktigt att vara uppmärksam på vibrationer och vara medveten om symtom på skador. En yrkesgrupp som är utsatt är sopåkare.

De som jobbar i riskyrken är inte riktigt fullt medvetna om vilka risker det är och vilka symtomen är, säger Samuel West.

Det är inte bara borrmaskiner som orsakar vibrationsskador. Jobbar man som sopåkare drar man stora kärl över underlag, som inte alltid är plana. Stora kärl vibrerar och skakar när man drar dem över asfalt, grus och andra underlag.

Renhållningsarbetare, sopåkare, eller sopgubbe, vad ska man
säga?

Sopgubbe är det allra bästa, säger Niklas Hundborg, som jobbar som sopgubbe.

Domningar och stickningar

Känner du till några tidiga tecken på vibrationsskador i nacke och händer?

Jag har fått diskbråck i nacken, och jag har lite dålig känsel i tummen, och det strålar lite i armen, säger Niklas Hundborg.

För att förebygga skador håller sig Niklas Hundborg varm och torr, använder varma torra handskar, tar pauser och tränar.

Det är jättebra att han är uppmärksam på skador, säger Samuel West.

Känslobortfall, domningar och stickningar och att man börjar få ont i nacke och armar är vanliga tecken på vibrationsskada. Är det riktigt illa kan man få vita fingrar. Vita fingrar är tecken på bestående skada. Fingrarna blir vita när blodtillförseln stryps.

Gör man inget åt det kan det bli riktigt illa, säger Samuel West.

Skaderisken är högre om man snusar eller röker. Det är nikotinet som försämrar blodcirkulationen, vilket gör att skaderisken ökar.

Tre tips för att förebygga skador av vibrationer

  • Förbättra dina fysiska förutsättningar genom att träna regelbundet.

  • Ta pauser med jämna mellanrum under arbetsdagen.

  • Var uppmärksam på domningar i fingrar, händer och armar, för att undvika skador.

Prevent ger tips på hur man förebygger vibrationsskador.

Mer information

Afa Försäkrings skade­statistik visar att vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen.

Läs om vad du kan göra för att minska risken för vibrationsskador på din arbetsplats i Arbetsmiljöverkets informationsfolder Minska vibrationerna i jobbet – det lönar sig för både arbetsgivare och arbetstagare.

Läs om Umeå universitets app, SmartVib, för mätning av vibrationer.

Text: Anna-Maria E. Alsand

dr-west-provar-jobba-som-tandlakare

Dr West testar 11 olika yrken

Följ med psykologen Samuel West till olika arbetsplatser där han testar yrken och undersöker hur det står till med arbetsmiljön. Vi får bland annat se honom som frisör, tandläkare och snickare.