Kvinna på studiebesök i Byggbranschens Säkerhetspark lyssnar till introduktion av studiebesöket.

Foto: Linda Harling, Afa För­säkring

Statistik på skador och sjukdomar inom byggbranschen

Genom samarbetet med Byggbranschens Säkerhetspark vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

På den svenska arbets­marknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. De vanligaste olyckorna i byggbranschen är olika typer av fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. Det visar statistik från Afa Försäkrings unika skadedatabas.

Färsk statistik från Afa Försäkrings senaste årliga statistik­rapport visar att exempelvis gruppen byggnadsträarbete, som är en medelstor yrkesgrupp, hade det högsta antalet allvarliga olycksfall år 2018 per 1 000 sysselsatta bland män, nämligen 11,1 olycksfall.

Byggnadsträarbetare hade även en relativt hög andel olycksfall som ledde till medicinsk invaliditet jämfört med andra yrkesgrupper 2018.

Mer statistik från byggbranschen – rapporter

En person som rehabilteras. Hen står i mitten och har två sjukvårdare bredvid sig.

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2024

I årsrapporten för 2024 kan vi se att risken för allvarliga arbetsolyckor ökat från 2,6 till 2,7 per 1000 sysselsatta. Rapporten visar också att den långvariga sjukfrånvaron har minskat något både för privatanställda arbetare och kommuner och regioner.