Kvinna på studiebesök i Byggbranschens Säkerhetspark lyssnar till introduktion av studiebesöket.

Foto: Linda Harling, Afa Försäkring

Statistik på skador och sjukdomar inom byggbranschen

Genom samarbetet med Byggbranschens Säkerhetspark vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

På den svenska arbetsmarknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. De vanligaste olyckorna i byggbranschen är olika typer av fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. Det visar statistik från Afa Försäkrings unika skadedatabas.

Färsk statistik från Afa Försäkrings senaste årliga statistikrapport visar att exempelvis gruppen byggnadsträarbete, som är en medelstor yrkesgrupp, hade det högsta antalet allvarliga olycksfall år 2018 per 1 000 sysselsatta bland män, nämligen 11,1 olycksfall.

Byggnadsträarbetare hade även en relativt hög andel olycksfall som ledde till medicinsk invaliditet jämfört med andra yrkesgrupper 2018.

Mer statistik från byggbranschen – rapporter

Kvinna går på tak med säkerhetslina

Årsrapport skadestatistik

Afa Försäkring tar årligen fram en omfattande statistik­rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad.