Kvinna på studiebesök i Byggbranschens Säkerhetspark lyssnar till introduktion av studiebesöket.

Foto: Linda Harling, Afa För­säkring

Statistik på skador och sjukdomar inom byggbranschen

Genom samarbetet med Byggbranschens Säkerhetspark vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

På den svenska arbets­marknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. De vanligaste olyckorna i byggbranschen är olika typer av fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. Det visar statistik från Afa Försäkrings unika skadedatabas.

Färsk statistik från Afa Försäkrings senaste årliga statistik­rapport visar att exempelvis gruppen byggnadsträarbete, som är en medelstor yrkesgrupp, hade det högsta antalet allvarliga olycksfall år 2018 per 1 000 sysselsatta bland män, nämligen 11,1 olycksfall.

Byggnadsträarbetare hade även en relativt hög andel olycksfall som ledde till medicinsk invaliditet jämfört med andra yrkesgrupper 2018.

Mer statistik från byggbranschen – rapporter

Två arbetare klädda i vita arbetshjälmar och gula och svarta arbetskläder står på ett tak och blickar ut över taket. I bakgrunden syns en stadsvy på avstånd.

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2023

Antalet allvarliga arbetsolyckor ökar och är tillbaka på samma nivå som innan covid-19-pandemin. Den långvariga sjukfrånvaron ökar något inom såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades den 16 juni.