Tema forskning: Luftvägsvirus vid arbetsplatser – smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder

Under webbinariet presenteras forskning som beskriver smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder för infektiös luftvägssjukdom, vilka kan bidra till en minskad smittrisk på arbetsplatser. Mycket av innehållet bygger på forskning om influensa och covid-19, men även andra virusorsakade luftvägsinfektioner är inkluderade.

Följ livesändningen av webbinariet den 7 december klockan 9.00. Klicka på pilen i bilden ovan för att se sändningen.

Spridning av sjukdomsframkallande luftvägsvirus kostar samhället enorma resurser och riskerna har ökat med befolkningstillväxt och globalisering. Samtidigt har våra förutsättningar att skydda oss också har blivit bättre genom ökad kunskap och framsteg inom medicin och teknik. Vissa yrkesgrupper är särskilt utsatta och behöver vara välinformerade kring hur smittspridning fungerar för att minimera infektionsriskerna.

Forskarna ger en överblick över smittvägar och skydd för luftvägsvirus. Den kunskapsöversikt som presenteras belyser både aktuellt vetenskapligt underlag kring smittspridning och de många områden där vi fortfarande saknar kunskap. Även frågor som miljöprovtagning av virus och säsongsvariation kommer att uppmärksammas.

Afa Försäkring finansierar kunskapsöversikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitet.

Medverkande:
Maria Albin, professor, överläkare, Karolinska Institutet
Jakob Löndahl, docent, Lunds tekniska högskola
Malin Alsved, postdok, Lunds tekniska högskola
Carl-Johan Fraenkel, doktor, överläkare Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Datum och tid: tisdag 7 december kl. 9.00–10.00.

Media hälsas välkomna att delta i webbinariet.

Anmäl dig här senast 3 december

En länk kommer att skickas till dig som är anmäld.

Välkommen!

Afa Försäkring