En god arbetsmiljö för framtiden

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö̈. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att förebygga ohälsa och ska vara en central del i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Regeringen har tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbetsmarknadens parter. Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra fördjupningsseminarier om regeringens arbetsmiljöstrategi under året.

I februari 2021 presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den nya strategin vid ett digitalt seminarium på Afa Försäkring.

Fyra fördjupningsseminarier

Nu bjuder Arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med Afa Försäkring in till fyra digitala seminarier som fördjupar sig i arbetsmiljöstrategin.

Del 1 av 4: Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv
Det första seminariet hölls den 23 april och handlade om hur man skapar ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön har stor betydelse för hur länge människor kan och vill arbeta. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet. Kunskap om hur en bra arbetsmiljö skapas och vad som främjar ett mer hållbart arbetsliv kräver både forskning av hög kvalitet och att forskningsresultaten sprids till och används på arbetsplatserna. 

Läs mer och se en filminspelning av seminariet.

_________________________________________

Kommande fördjupningsseminarier

Del 2 av 4: Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande

Fredagen den 28 maj kl. 9.00–11.00
Det andra seminariet kommer att handla om hälsosamt arbetsliv. Var och en som arbetar ska ha möjlighet till god hälsa. Arbetsmiljön ska bidra till ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Balans mellan krav och resurser, medarbetares makt och inflytande över sitt arbete, god gemenskap och stöd från chefen är några friskfaktorer i arbetet. Om arbetsmiljön inte bara är bra utan även hälsofrämjande och bidrar till produktivitet gynnar det såväl enskilda individer, företagare och verksamheter som samhället i stort. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att främja hälsa. En långsiktigt god arbetsmiljö skapas genom välfungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Anmäl dig till seminariet torsdag 27 maj här

PROGRAM 28 MAJ:

Inledning
Helena Jahncke, chef FoU-avdelningen, Afa Försäkring

Moderator
Ellinor Persson

Inledning Hälsosamt arbetsliv
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan är grunden till en god arbetsmiljö
Central trepartssamverkan
Rasmus Cruce-Naeyé, statsekreterare, Arbetsmarknadsdepartmentet
Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör, Arbetsmiljöverket
Anna Bergsten, jurist/expert arbetsgivarfrågor, Svenskt Näringsliv
Carola Löfstrand, utredare arbetsmiljöfrågor, LO
Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert, PTK

Så här gör vi med lokal samverkan
Agneta Strand, huvudskyddsombud och Marie-Louise Westrin, arbetsmiljöingenjör, Sandvik Coromant
Karl Lundberg, tf personalchef och Malin Fremberg, HR-strateg, Eslövs kommun

Att skapa friska arbetsplatser
Petra Lindfors, professor, Stockholms universitet
Ulric Stoetzer, med. dr. psykolog, sakkunnig organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, Arbetsmiljöverket
Peter Munck af Rosenschöld, VD, Sveriges Företagshälsor

Hur arbetar vi med friskfaktorer
Lena Lundqvist, projektledare Ledarskap och hälsa, Socialtjänsten HR, Umeå kommun 

Den kognitiva arbetsmiljön blir allt viktigare
Cecilia Berlin, docent, Chalmers tekniska högskola

Att arbeta förebyggande mot mobbing och kränkande särbehandling
Stefan Blomberg, psykolog och forskare, Linköpings universitet

Avslutning
Helena Jahncke, chef FoU-avdelningen, Afa Försäkring

_________________________________________

Fredagen 10 september: 
Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

Anmäl dig här till seminariet fredag 10 september här

_________________________________________

Fredagen den 8 oktober: 
En arbetsmarknad utan fusk och brott – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel

Anmäl dig till seminariet fredag 8 oktober här