Genomförda seminarier 2021

Ardalan Shekarabi framtidsspanar om socialförsäkringen

Höjda ersättningsnivåer och justerade regelverk. Den 21 september arrangerade Afa Försäkring ett digitalt seminarium där Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister, berättade om förslag i regeringens budgetproposition och framtidsspanade om socialförsäkringen ur olika perspektiv.

Läs mer och se en filmupptagning av seminariet

Ny forskning: Genusmedvetet arbetsmiljöarbete

Traditionella föreställningar om könsroller kan visa sig på arbetsplatser till exempel när uppgifter fördelas efter medarbetares kön. För att utveckla ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete behöver man inkludera ett könsperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det visar ny forskning som presenterades den 3 september vid ett digitalt seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Regeringsutredaren Samuel Engblom gestikulerar med händerna. Till vänster i bild Afa Försäkrings logotyp i vitt mot blå bakgrund.

Utredning föreslår ändrade regler för sjuk- och aktivitetsersättning och för rehabiliteringsförmåner

Arbetsförmågan bör prövas mot tillgängliga arbeten vid ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning. Förebyggande ersättning ska kunna beviljas för arbetslivsinriktad behandling eller rehabilitering. Det är några av förslagen i det betänkande regeringsutredaren Samuel Engblom presenterade vid ett seminarium på Afa Försäkring den 25 augusti.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Antalet allvarliga arbetsolyckor ökar något, från 2,5 till 2,6 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna fortsätter att minska för både kvinnor och män i såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades vid ett digitalt seminarium den 2 juni.

Läs referat och se filmupptagning av seminariet

Regeringens arbetsmiljöstrategi: Ett hälsosamt arbetsliv

Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra seminarier om särskilt prioriterade områden i regeringens arbetsmiljöstrategi. Seminarium två hölls den 28 maj och handlade om hur man skapar ett hälsosamt arbetsliv.

Läs mer och se filmupptagning av seminariet

Ny rapport: Yrkesförare – allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Yrkesförare löper större risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka eller ett längre sjukfall än arbetsmarknaden i genomsnitt. Lastbilsförare råkar oftast ut för en allvarlig olycka i jobbet, buss- och spårvagnsförare har störst risk att bli långvarigt sjuka. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring som presenterades vid ett seminarium den 19 maj.

Läs referat och se filmupptagning och presentationer

Webbinarium: Att arbeta med psykisk ohälsa – chefens roll

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro, men chefer saknar ofta kunskap och resurser för att stödja medarbetare som drabbas. Erfarna chefer och kvinnliga chefer är de som oftast sätter in åtgärder som arbetsanpassning i förebyggande syfte eller för att underlätta återgång i arbete. Det berättade forskaren Monica Bertilsson den 4 maj vid ett seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Tre kvinnor står bredvid en man som sitter på en stol vid ett skrivbord. De ser ut att diskutera något som visas på en dator som inte syns i bild.

Ny kunskapsöversikt: Faktorer i arbetslivet och återgång i arbete efter stroke

Personer med tjänstemannayrken verkar oftare återgå i arbete efter en stroke än personer med arbetaryrken. Kunskap saknas om hur övriga arbetsrelaterade faktorer påverkar återgången. Det visar den kunskapssammanställning som Katarina Jood och Eleonor Fransson presenterade den 29 april vid ett seminarium arrangerat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Regeringens arbetsmiljöstrategi: Ett hållbart arbetsliv

Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra seminarier om särskilt prioriterade områden i regeringens arbetsmiljöstrategi. Det första seminariet hölls den 23 april och handlade om hur man uppnår ett hållbart arbetsliv.

Läs sammanfattning och se filmupptagning av seminariet.

Webbinarium: Digital fallträning med Svenska Judoförbundet och Afa Försäkring

Hur kan fallolyckor på arbetsplatsen förebyggas med hjälp av judoinspirerad fallträning online? Är det effektivt? Hur fungerar det och vilka passar det för? Den 8 april arrangerade Afa Försäkring tillsammans med Svenska Judoförbundet ett webbinarium med tillhörande prova-på-tillfälle.

Läs sammanfattning och se filmupptagning och presentation

Webbinarium: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling

Vill man skapa bra förutsättningar för lärande på arbetsplatsen bör man använda dialog som verktyg och våga lita på att medarbetare växer med nya uppgifter och utökat ansvar. Det berättade forskarna Andrea Eriksson och Lotta Dellve när de den 8 april presenterade handboken Lärande för hållbar verksamhetsutveckling vid ett digitalt seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Webbinarium: Så arbetar Försäkringskassan med försäkringsmedicinska frågor

När Försäkringskassans utredare fattar beslut om ersättning behöver de ibland hjälp att tolka medicinska underlag. Myndigheten har därför anställda försäkringsmedicinska rådgivare med bakgrund som specialistutbildade läkare och tandläkare. Den 23 mars berättade rådgivarna om sitt arbete vid ett digitalt seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Michel Normark, chef för avdelningen Partsrelationer och försäkringsvillkor, och Joakim Thurén, försäkringsspecialist.

Webbinarium: Covid-19 och avtalsförsäkringarna

Sedan våren 2020 kan personal inom sjukvård och omsorg ansöka om ersättning för covid-19-relaterad arbetsskada. Det gångna årets pandemi har också lett till fler anmälningar om försäkring vid arbetsskada. För att säkra hanteringen av ärenden har Afa Försäkring anställt fler handläggare och utökat informationen om försäkringarna. Det framkom den 19 februari vid ett digitalt seminarium.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Arbetsmarknadsministern presenterade regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Under pandemin har många jobbat på distans och intresset för arbetsmiljöfrågor har ökat. Samtidigt har regeringen arbetat med en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbetsmarknadens parter. Den 12 februari presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den nya strategin vid ett digitalt seminarium på Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Det nya bolaget Avtalats logotyp, som är själva namnet.

Webbinarium: Nytt bolag ska informera om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring i privat sektor

Svenskt Näringsliv, LO och PTK samlar sin information om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring i det nya bolaget Avtalat. Tanken är att arbetare, tjänstemän och arbetsgivare i den privata sektorn ska hitta alla tjänster och all information på ett ställe. Det berättade Avtalats vd Niklas Hjert den 27 januari vid ett digitalt seminarium på Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation