Genomförda seminarier 2021

Webbinarium: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling

Vill man skapa bra förutsättningar för lärande på arbetsplatsen bör man använda dialog som verktyg och våga lita på att medarbetare växer med nya uppgifter och utökat ansvar. Det berättade forskarna Andrea Eriksson och Lotta Dellve när de den 8 april presenterade handboken Lärande för hållbar verksamhetsutveckling vid ett digitalt seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Webbinarium: Digital fallträning med Svenska Judoförbundet och Afa Försäkring

Hur kan fallolyckor på arbetsplatsen förebyggas med hjälp av judoinspirerad fallträning online? Är det effektivt? Hur fungerar det och vilka passar det för? Den 8 april arrangerade Afa Försäkring tillsammans med Svenska Judoförbundet ett webbinarium med tillhörande prova-på-tillfälle.

Läs sammanfattning och se filmupptagning och presentation

Webbinarium: Så arbetar Försäkringskassan med försäkringsmedicinska frågor

När Försäkringskassans utredare fattar beslut om ersättning behöver de ibland hjälp att tolka medicinska underlag. Myndigheten har därför anställda försäkringsmedicinska rådgivare med bakgrund som specialistutbildade läkare och tandläkare. Den 23 mars berättade rådgivarna om sitt arbete vid ett digitalt seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Michel Normark, chef för avdelningen Partsrelationer och försäkringsvillkor, och Joakim Thurén, försäkringsspecialist.

Webbinarium: Covid-19 och avtalsförsäkringarna

Sedan våren 2020 kan personal inom sjukvård och omsorg ansöka om ersättning för covid-19-relaterad arbetsskada. Det gångna årets pandemi har också lett till fler anmälningar om försäkring vid arbetsskada. För att säkra hanteringen av ärenden har Afa Försäkring anställt fler handläggare och utökat informationen om försäkringarna. Det framkom den 19 februari vid ett digitalt seminarium.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Arbetsmarknadsministern presenterade regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Under pandemin har många jobbat på distans och intresset för arbetsmiljöfrågor har ökat. Samtidigt har regeringen arbetat med en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbetsmarknadens parter. Den 12 februari presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den nya strategin vid ett digitalt seminarium på Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Det nya bolaget Avtalats logotyp, som är själva namnet.

Webbinarium: Nytt bolag ska informera om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring i privat sektor

Svenskt Näringsliv, LO och PTK samlar sin information om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring i det nya bolaget Avtalat. Tanken är att arbetare, tjänstemän och arbetsgivare i den privata sektorn ska hitta alla tjänster och all information på ett ställe. Det berättade Avtalats vd Niklas Hjert den 27 januari vid ett digitalt seminarium på Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation