En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, Dir. 2018:26

Vid ett seminarium på AFA Försäkring den 6 februari presenteras en delrapport av ett regeringsuppdrag med fokus på en mer ändamålsenlig och rättssäker sjukförsäkring.

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att analysera och – om det bedöms nödvändigt – lämna förslag om sjukpenningen. Syftet med uppdraget är att säkra en mer ändamålsenlig och rättssäker sjukförsäkring.

Vid ett seminarium den 6 februari på AFA Försäkring presenterar Claes Jansson, särskild utredare på regeringskansliet, en delrapport om tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete vid bedömningen av rätten till sjukpenning. Vad ska ha betydelse vid bedömningen av vad som ska utgöra särskilda skäl för att skjuta upp prövning av arbetsförmåga mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete?

Enligt direktiven ska utredaren bland annat:

  • analysera tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete vid bedömningen av rätten till sjukpenning, och
  • analysera vilka fysiska och mentala förmågor som kan krävas av en person för att personen ska kunna hänvisas till ett på arbetsmarknaden förekommande arbete samt
  • se över om det är ändamålsenligt att ha särskilda skäl för att i vissa fall skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete

Genom ett tilläggsdirektiv publicerad den 19 december 2019 har uppdraget ändrats så att den del av uppdraget som handlar om tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete ska redovisas senast den 31 januari 2020. Utredningstiden för övriga delar av uppdraget har förlängts. Dessa delar ska istället redovisas senast den 30 april 2020.

Dokumentation från seminariet publiceras i efterhand på denna sida.

Välkommen!

Michel Normark

Chef Partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Praktisk information
Tid: Torsdag 6 februari kl. 08.30–10.00, frukostmingel från kl. 08.00.
Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Är du intresserad av att delta på seminariet, hör av dig till afaseminarier@afaforsakring.se senast tisdag 4 februari.