Genomförda seminarier 2020

Webbinarium: Säker arbetsmiljö i basindustrin

En säker arbetsmiljö i industrin kräver att alla på arbetsplatsen är delaktiga. För att säkerheten även ska omfatta entreprenörer behöver arbetsmiljön finnas med redan i upphandlingen. Det visar ny forskning som presenterades den 29 maj vid ett digitalt seminarium arrangerat av AFA Försäkring.

Läs sammanfattning och se en filmupptagning och presentationer

Webbinarium: Samverkan vid återgång i arbete efter psykisk ohälsa

För att samverkan mellan vård, arbetsgivare och anställd ska fungera behövs en tydlig beskrivning av insatsens innehåll, kompetenskrav för rehabiliteringskoordinatorer och tydliga kriterier för vilka som erbjuds insatsen. Det visar ny forskning som presenterades den 6 maj vid ett digitalt seminarium arrangerat av AFA Försäkring.

Läs sammanfattning och se presentation och inspelat webbinarium

Webbinarium: Förbättrad arbetsmiljö genom riskbedömningar och dialog

Psykosociala riskbedömningar och dialog på arbetsplatsen kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Viktigt är att medarbetarna får delta i processen. Det visar ny forskning som presenterades den 24 april vid ett digitalt seminarium arrangerat av AFA Försäkring.

Läs sammanfattning och se presentation och filmat webbinarium

Sitter vi i samma båt? Så påverkar chefens och medarbetarnas skattningar hälsofrämjande insatser

Vill man förbättra en organisation i något avseende är det viktigt att chef och medarbetare har samma bild av utgångsläget när man börjar förändringsresan. Tycker chefen och arbetsgruppen lika initialt tenderar man att lyckas bättre med förändring än om man tycker olika. Det berättade forskare på ett seminarium om hur ledares och medarbetares olika uppfattningar påverkar hälsofrämjande insatser. Forskningen är finansierad av AFA Försäkring.

Läs mer

Ny utredning föreslår utveckling av sjukförsäkringen

Grundligare utredning av förmågan att arbeta, tydligare angivet mot vilket arbete arbetsförmågan bedöms och ökad möjlighet till rehabilitering. Det är några av förslagen i den delrapport regeringsutredaren Claes Jansson presenterade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer