Genomförda seminarier 2020

Webbinarium: Judoinspirerad träning kan förebygga fallolyckor på jobbet

AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet har sedan 2018 samarbetat för att förebygga fallolyckor på landets arbetsplatser. Forskare vid Högskolan Dalarna har följt projektet och kan konstatera att det särskilt framtagna träningsprogrammet fungerar. Det framkom den 18 september vid ett digitalt seminarium anordnat av AFA Försäkring. 

Läs sammanfattning och se filmupptaging, rapport och presentationer

Webbinarium: Effektivare arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete vid vård i hemmet

Brister i arbetsmiljön vid hemsjukvård riskerar att påverka patienternas säkerhet. Kan man samordna arbetsmiljöarbetet och arbetet med patientsäkerhet kan vården i hemmet bli tryggare och mer effektiv. Det visar forskning som presenterades den 28 augusti vid ett digitalt seminarium anordnat av AFA Försäkring.

Läs sammanfattning och se filmupptagning och presentation

Webbinarium: Smittspridning, riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen

Coronaviruset smittar mest vid de första symtomen och verkar kunna spridas via luft. Viruset kan vara en arbetsmiljörisk på alla arbetsplatser och bör hanteras enligt den så kallade åtgärdstrappan för arbetarskydd. Det berättade tre forskare och en yrkeshygieniker den 16 juni vid ett webbsänt seminarium arrangerat av AFA Försäkring och Lunds universitet.

Läs mer och se en filmupptagning av seminariet

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2020

För sjätte året i rad ligger antalet allvarliga arbetsolyckor på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna minskar i antal i både offentlig och privat sektor men blir något längre. Det visar AFA Försäkring årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades vid ett digitalt seminarium den 11 juni.

Läs referat och se en filmupptagning av seminariet

Webbinarium: Säker arbetsmiljö i basindustrin

En säker arbetsmiljö i industrin kräver att alla på arbetsplatsen är delaktiga. För att säkerheten även ska omfatta entreprenörer behöver arbetsmiljön finnas med redan i upphandlingen. Det visar ny forskning som presenterades den 29 maj vid ett digitalt seminarium arrangerat av AFA Försäkring.

Läs sammanfattning och se en filmupptagning och presentationer

Webbinarium: Samverkan vid återgång i arbete efter psykisk ohälsa

För att samverkan mellan vård, arbetsgivare och anställd ska fungera behövs en tydlig beskrivning av insatsens innehåll, kompetenskrav för rehabiliteringskoordinatorer och tydliga kriterier för vilka som erbjuds insatsen. Det visar ny forskning som presenterades den 6 maj vid ett digitalt seminarium arrangerat av AFA Försäkring.

Läs sammanfattning och se presentation och inspelat webbinarium

Webbinarium: Förbättrad arbetsmiljö genom riskbedömningar och dialog

Psykosociala riskbedömningar och dialog på arbetsplatsen kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Viktigt är att medarbetarna får delta i processen. Det visar ny forskning som presenterades den 24 april vid ett digitalt seminarium arrangerat av AFA Försäkring.

Läs sammanfattning och se presentation och filmat webbinarium

Ny utredning föreslår utveckling av sjukförsäkringen

Grundligare utredning av förmågan att arbeta, tydligare angivet mot vilket arbete arbetsförmågan bedöms och ökad möjlighet till rehabilitering. Det är några av förslagen i den delrapport regeringsutredaren Claes Jansson presenterade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer

Så påverkar chefens och medarbetarnas skattningar hälsofrämjande insatser

Det är viktigt att chef och medarbetare har samma bild av utgångsläget när man börjar en förändringsresa. Om chefer och arbetsgruppen tycker lika initialt tenderar man att lyckas bättre med förändring än om man tycker olika. Det berättade forskare på ett seminarium om hur ledares och medarbetares olika uppfattningar påverkar hälsofrämjande insatser. Forskningen är finansierad av AFA Försäkring.

Läs mer, se presentation och filmupptagning