Ny rapport: Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden

Strax över var tionde arbetsolycka i Sverige orsakas fortfarande av hot och våld. AFA Försäkrings nya rapport belyser arbetsolycksfall på grund av hot och våld i olika yrkesgrupper.

Några av rapportens slutsatser om arbetsolycksfall på grund av hot och våld:

  • Två av tre drabbade är kvinnor.
  • Undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter har flest arbetsolycksfall orsakade av hot och våld..
  • Ökad risk för bland annat väktare och ordningsvakter.  

När du har ett jobb där du kan drabbas av hot och våld

Se exempel på verkliga fall ur rapporten "Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden".

- Vissa yrken är mer utsatta än andra vilket är viktigt att belysa, säger Therese Ljung, analytiker på AFA Försäkring, som arbetar med statistik om arbetsskador och arbetsmiljö.

Många skador orsakade av hot och våld inträffar i kontaktyrken som exempelvis inom vård och omsorg, men även i yrken där man hanterar pengar som inom handel och restaurang. Väktare, ordningsvakter och socialt arbete drabbas också i stor utsträckning.

Varje år tar AFA Försäkring fram flera delrapporter och en årlig mer omfattande arbetsskaderapport. "Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden" är årets sista delrapport. AFA Försäkring arbetar även aktivt med insatser för att förebygga arbetsskador och finansierar forskning kring arbetsmiljö.

Tidigare rapporter

Unik skadedatabas med 14 miljoner ärenden

Eftersom 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar, har vi en unik skadedatabas. Den innehåller 14 miljoner ärenden. Vi kan se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar.