Genomförda seminarier 2018

Ny rapport om hot och våld på arbetsmarknaden

Var tionde arbetsolycksfall orsakas av hot och våld. Kvinnor drabbas oftare än män och unga råkar oftare ut för rån. Risken att utsättas för hot eller våld har minskat för bland andra kriminalvårdare och lokförare. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades den 11 december.

Läs mer

Ny kunskapsöversikt om självmord

Låg utbildning kan ge en högre risk för självmord. Men om själva arbetsplatsen har någon betydelse för risken vet man däremot inte. Det visar den kunskapsöversikt om självmord som nyligen presenterades på AFA Försäkring.

Läs mer

Guldlocks nya jobb behöver vara varierat

Belastning, buller, alltför mycket stillasittande – fysisk arbetsmiljö är lika viktigt idag som tidigare. Och det forskas för fullt inom området. Under en heldag i AFA Försäkrings regi berättade forskare om nya rön.

Läs mer

Seminarium om kemiska ämnen i arbetslivet

Kassapersonal, ögonfransstylister och verkstadsarbetare är exempel på yrken där man riskerar att exponeras för kemiska ämnen. För att belysa behovet av riskbedömning och förebyggande arbete anordnade AFA Försäkring ett halvdagsseminarium om kemiska hälsorisker i arbetslivet.

Läs mer

Försäkringsskydd för privatanställda arbetare

I Sverige har 4,7 miljoner anställda kollektivavtalade försäkringar via jobbet. 3,2 miljoner arbetar i privat sektor, hälften som tjänstemän och hälften som arbetare. Den 13 november informerade AFA Försäkring om vilka försäkringar som gäller för de privatanställda arbetarna.

Läs mer

Digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön i hemsjukvård och skola

E-hälsotjänster och IT-system kan bidra till bättre arbetsmiljö i hemsjukvården och i skolan. Men det gäller att hitta rätt lösningar och att ha tydliga mål för arbetsmiljön. Det framkom vid ett seminarium på AFA Försäkring om hur den digitala tekniken påverkar arbetsmiljön.

Läs mer

Ny rapport om unga i arbetslivet

Psykiska diagnoser är fortfarande den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro för unga, men de senaste årens ökning tycks ha avtagit. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades den 5 oktober.

Läs mer

SCB Befolkningsutvecklingen och hur den påverkar antalet försäkrade hos AFA Försäkring

År 2028 har Sverige 11 miljoner invånare. Statistiska centralbyrån har gjort antaganden om hur barnafödandet utvecklas i framtiden, hur dödligheten kommer att utvecklas, hur många invandrare som kommer till Sverige och hur många som utvandrar. Antalet personer i arbetsför ålder påverkar indirekt antalet försäkrade hos AFA Försäkring.

Läs mer

Presentation av MynAK

Sen den första juni i år har Sverige en ny myndighet; MynAK, myndigheten för arbetsmiljökunskap. Den 28 augusti kom generaldirektör Nader Ahmadi till AFA Försäkring för att presentera verksamheten.

Läs mer

Ny kunskapsöversikt om tumbasartros

Artros i tumbasen kan leda till påtagliga besvär som ibland kräver kirurgiska åtgärder. Christina Bach Lund är läkare och doktorand vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Bispebjergs sjukhus i Köpenhamn. Den 6 september besökte hon AFA Försäkring för att prata om i vilken utsträckning exponeringar i arbetslivet påverkar risken att drabbas av artros i den första karpometakarpalleden.

Läs mer

Långvariga sjukskrivningar minskar men ökar något för unga

Antalet allvarliga arbetsolyckor ligger för fjärde året på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna minskar inom både offentlig och privat sektor, men ökar något i åldersgruppen 16–25 år. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro som presenterades den 5 juni.

Läs mer

Seminarium om nanomaterial på arbetsplatsen

Nanomaterial är kemiska ämnen i extremt liten storlek. Materialen är kraftfulla i förhållande till sin lilla massa och används bland annat i batterier, textilier och kosmetika. Den 29 maj presenterades aktuell forskning om nanomaterialens påverkan på hälsa och arbetsmiljö vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer

Ny rapport om ungas arbetsskador i industrin och byggbranschen

Olyckor vid arbete med maskiner och verktyg är fortfarande vanliga både i industrin och i byggbranschen. Störst är risken för unga byggnadsträarbetare. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades den 8 maj.

Läs mer

Arbetsmiljön krockar med socialrätten vid vård hemma

När hemtjänstanställda och personliga assistenter arbetar i någons hem uppstår en konflikt mellan rätten till en trygg arbetsmiljö och individens rätt till omsorg och integritet. Tydliga anställningsavtal är ett sätt att undvika krocken, berättade forskaren Eva Schömer vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer

Aktivitetsbaserat kontor passar vissa bättre än andra

När tjänstemännen i Örnsköldsviks kommun bytte till aktivitetsbaserat kontor tyckte cheferna bättre om den nya kontorsmiljön än handläggarna. Det berättade forskarna Lisbeth Slunga Järvholm och Anita Pettersson-Strömbäck när de presenterade sin forskning vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer

Seminarium om fallolyckor på arbetet

Den vanligaste arbetsskadan och den vanligaste orsaken bakom allvarliga arbetsolyckor är fall. AFA Försäkring har tagit fram en ny statistikrapport om fallolyckor som presenteras den 28 mars på ett seminarium. På seminariet berättar Judoförbundet också hur man faller utan att skada sig.

Läs mer om seminariet

God sömn främjar både vår fysiska och mentala hälsa

Sömn påverkar funktioner som inlärning och förmågan att hantera stress. Solljus och fysisk aktivitet under dagen hjälper oss att sova bättre. Det berättade Christian Benedict, forskare på Uppsala universitet, när han presenterade sin forskning vid ett seminarium på Afa Försäkring.

Läs mer

Otydlig organisation kan leda till att chefer blir mobbade

Mobbning av chefer kan uppstå i alla typer av verksamheter och beror ofta på otydlig ledning eller organisatoriska förändringar. Det berättade Christina Björklund, forskare på Karolinska Institutet, när hon presenterade sitt forskningsprojekt Chefer i skottlinjen vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer

Trygghetsfonden TSL – ny verksamhetsmodell för en arbetsmarknad i förändring

TSL är en omställningsförsäkring som hjälper arbetare i privat sektor till nytt jobb och samtidigt underlättar för arbetsmarknadens parter att hantera förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Vid ett ett frukostseminarium på AFA Försäkring 6 februari presenterade de sin nya verksamhetsmodell.

Läs mer

Utredning om jämställt uttag av föräldraledighet

En jämnare fördelning av föräldraledigheten ökar jämställdheten både på arbetsmarknaden och i hemmet. I januari presenterades Utredningen om en modern föräldraförsäkring vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer

FoU-dag i Gävle 16 oktober 2018

AFA Försäkring bjuder in till en inspirerande dag om fysisk arbetsmiljö. Vi sätter fokus på kontorsmiljöns betydelse, vikten av variation, hur man kan undvika fallolyckor samt beteendeförändringar för en god arbetsmiljö.

Läs mer om FoU-dag i Gävle