Seminarier 2013

Genomförda seminarier 2013

Hur förebygga arbetsskador bland unga?

2013-07-11
Unga drabbas mer än andra av arbetsskador. Det kan bero på en rad orsaker som t.ex bristfällig introduktion till arbetet.


Läs mer och se inspelning från seminariet

Arbetsskador i dagens arbetsliv

2013-10-23 En arbetsskada måste ha inträffat ”i arbetet”. Men vad är ”i arbetet” i ett arbetsliv där arbete i hemmet , distansarbete, förtroendetid, tjänsteresor och konferenser blir vanligare? Dessa frågor med flera besvarades under seminariet den 23 oktober hos AFA Försäkring.

Läs mer

Arbetets betydelse för sömnstörningar

2013-05-13
Statens beredning för medicinsk utvärdering har på regeringens uppdrag sammanställt aktuell kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar.

Läs mer och se inspelning från seminariet

Arbetslivsinriktad rehabilitering

2013-03-18
Professor Kerstin Ekberg redogör för vilken kunskap vi har idag om åtgärder för att främja återgång i arbete och hållbar arbetsförmåga

Läs mer och se inspelning från seminariet

Förebygga mobbning inom vård och omsorg

2013-02-11
Forskningsprojektet ska i samverkan med slumpmässigt utvalda arbetsplatser inom vård och omsorg identifiera mobbningsproblem och rutiner för att åt­gärda dessa.

Läs mer och se inspelning från seminariet