FoU-dag i Malmö gav insikter för en hållbar start på yrkeslivet

Mer än 70 personer deltog på AFA Försäkrings FoU-dag i Malmö för att samtala om unga i arbetslivet. Forskare, representanter från arbetsmarknadens parter och regionala aktörer gav sina inspel. Hur mår unga idag och vad har de för värderingar? Vad tar de med sin in i yrkeslivet, och hur kan arbetsgivarna verka för att ge dem en hållbar start?

Carola Netterlid, biträdande regionchef för Svenskt Näringsliv i Malmö, och Mikael Andersson, försteombudsman och kassör i LO-distriktet i Skåne.
 
Unga yrkesverksamma är en grupp med olika bakgrunder och förutsättningar. AFA Försäkrings rapport från tidigare i år, "Allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro bland unga", visar att psykiska diagnoser ökar bland unga som arbetar. Rapporten belyser även det faktum att unga på arbetsmarknaden är nybörjare och har en sämre riksmedvetenhet. Därför kan de i vissa fall vara mer utsatta för arbetsolyckor.


På grund av detta har AFA Försäkrings förebyggande arbete haft "Unga i arbetslivet" som ett av sina teman under året. FoU-dagen i Malmö, den 17 november, gick på samma linje. Dagen bestod av föreläsningar, diskussionspass och nätverkande. Susanna Stymne Airey, chef för AFA Försäkrings Förebygga- och FoU-avdelning, inledde och hälsade alla välkomna. Därefter blev det filmvisning, där personer "på stan" fick dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser från sina första arbeten.

Forskningsaktörer om unga i arbetslivet

Ett antal forskare och analytiker var inbjudna för att dela med sig av sin bild av unga yrkesverksamma och starten på yrkeslivet. Sofia Rasmussen från Rasmussen Analys var först ut. Hon presenterade sin analys av hur unga mår idag, och vad de har för särskilda utmaningar i arbetslivet. Bland annat att arbetsmarknadens krav på specialisering ökar. Arbetsgivare efterfrågar dessutom erfarenhet och experter när de ska anställa, och kraven på självledarskap blir högre. Samtidigt hamnar unga ofta i serviceyrken, där fokus är att "förmedla en känsla", oavsett hur man själv mår. Dagens unga värderar en "inre harmoni" allra högst i livet, och vill ha ett meningsfullt arbete.

Anna Weigelt, analyschef hos AFA Försäkring, presenterade färsk statistik om hur unga mår på arbetsmarknaden. Bland annat visade hon på utmaningarna med den ökande psykiska ohälsan bland unga yrkesverksamma.

Från forskningssidan kom Maria Boström från Göteborgs universitet, som presenterade sin forskning om ungas arbetsförmåga i relation till deras arbete och livssituation.

Petter Gustavsson, professor vid Karolinska Institutet, tog vid och diskuterade länken mellan utbildning och arbetsliv, samt vikten av en välfungerande introduktion och social inkludering under den första tiden.

Utdelning av stipendium

Robert Jakobsson från Prevent och Susanna Stymne Airey från AFA Försäkring delade ut årets pris för "Utmärkt arbetsmiljöuppsats". Vinnarna, som prisades för sina uppsatser om arbetsmiljö, var studenterna Frida Pommer och Camilla Larsson från Lunds tekniska högskola, och Vanda Aronsson från Stockholms universitet. Stipendiet är på 15 000 kronor.

Engagerade diskussioner

Syftet med den regionala FoU-dagen var att diskussioner ger viktiga inspel i FoU:s omvärldsanalysarbete. Deltagarna fick själva möjlighet att bidra med tankar och erfarenheter under dagens gruppdiskussioner. Bland annat underströks på nytt vikten av en välfungerande introduktion, och att bra mentorer kan göra stor skillnad i arbetslivets början. En god mentor kan fungera både som en kommunikatör och som en lyssnare.

Flera deltagare påpekade att relationen mellan skolan och arbetslivet borde stärkas. Även frågan om arbetsgivarens ansvar för den anställdes privatliv togs upp vid flera tillfällen. Arbetsliv och privatliv flyter idag ihop i högre grad än tidigare. Hur stort stöd bör en arbetsgivare vara i det privata?

Text: Jacob Lindfors
Foto: Charlotte Jorlén

 

Program

Under ledning av moderator Hans Gennerud medverkade bland andra:

Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska Institutet
"Länken mellan utbildning och arbetsliv – hur undviker vi kompetenstapp?"

Sofia Rasmussen, grundare och VD på Rasmussen Analys
"Unga på arbetsmarknaden – vilka är de viktigaste trenderna?"

Maria Boström, med dr, ergonom och leg sjukgymnast vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
"Erfarenheter av arbetsförmåga hos unga arbetstagare: en explorativ intervjustudie"

Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring
"Hur mår unga på arbetsmarknaden? Färsk statistik från AFA Försäkring"

Dagen innehöll också diskussioner om konkreta insatser, med bland andra arbetsmarknadens parter och regionala aktörer. 

Petter Gustavssons presentation
Sofia Rasmussens presentation
Maria Boströms presentation
Anna Weigelts presentation