Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2016

Den 8 juni presenterades vid ett seminarium AFA Försäkrings årliga arbetsskaderapport, Sveriges största analys inom området allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Årets rapport visar att den långvariga sjukfrånvaron fortsätter att öka, men att den tidigare ökningen av arbetsskador har stannat av.

Seminarium: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Arbetsskaderapporten bygger på ett mycket omfattande underlag. 4,5 miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna och alla skadeanmälningar lagras i AFA Försäkrings skadedatabas som i dag innehåller mer än 13 miljoner ärenden. Det gör skadedatabasen till en unik kunskapskälla.

Rapporten presenteras av Michel Normark, chef partskontakter och försäkringsvillkor AFA Försäkring Anna Weigelt, chef analysavdelningen AFA Försäkring, Mats Åhlgren, statistiker och Farhijo Hashi analytiker/statistiker.

Deltagarförteckningen från seminariet

Presentationen från seminariet