Seminarier 2016

 

Seminarium: Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

2016-12-16
På sex år nådde 11 000 personer den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Genomsnittspersonen är en kvinna mellan 35 och 44 år, som har en psykisk diagnos och arbetar som försäljare inom handel. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som analytikern Andreas Ek presenterade vid ett seminarium.

Läs mer om rapporten och ta del av en filmad intervju

Seminarium: Socialsekreterarnas arbetsmiljö – så har arbetsvillkoren förändrats

2016-12-01
Arbetsvillkoren för socialsekreterarna har de senaste åren förändrats på flera sätt. Det visar forskaren Pia Thams nya rapport som bygger på en uppföljning av en enkätundersökning från 2003. 

Läs mer

Seminarium: Sjukskrivningar under ett arbetsliv

2016-11-25
På senare år har vi kunnat se att allt fler äldre arbetar. Men det finns stora skillnader mellan könen och mellan yrkesgrupper vad gäller långvarig sjukfrånvaro och möjligheten att bli äldre i arbetslivet. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som analyschef Anna Weigelt presenterade vid ett seminarium.

Läs mer

Seminarium: Läkares sjukskrivning av kvinnor och män

2016-11-10
Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har genomfört en andra studie om läkares sjukskrivningspraxis. På AFA Försäkrings frukostseminarium den 10 november presenterades rapporten av Niklas Österlund och Jenny Lindblad, utredare, och Ola Leijon, projektledare.

Läs mer

Seminarium: Hur kan vi planera och förändra våra kontor för att skapa en bättre arbetsmiljö?

2016-10-19
En ljudbubbla för behaglig ljudmiljö, en jämförelse mellan kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor och Prevents webbverktyg Forma kontoret. Det presenterade Lena Pareto, docent, Linda Rolfö, doktorand och Lisa Rönnbäck, projektledare, på AFA Försäkrings seminarium om kontorsmiljö.

Läs mer

Seminarium: Nationellt centrum för arbetsmiljö – Del 1

2016-09-29
Seminarium med anledning av utredningen Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Internationella föreläsare och svenska experter diskuterade arbetsmiljöfrågor och kom med förslag på hur centret kan samla och sprida kunskap. 

Läs mer

Seminarium: Handöverförda vibrationer

2016-09-08
Skador från vibrationer är idag den vanligaste arbetssjukdomen. För att minska skadorna måste modellerna för riskbedömning utvecklas. Det framkom när en ny kunskapsöversikt presenterades vid ett seminarium på AFA Försäkring den 8 september.

Läs mer, ladda ner presentationerna och se inspelningen från seminariet   

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

2015-06-04 
JA-delegationen lämnar sitt slutbetänkande "Hela lönen, hela tiden – utmaningar för ett jämställt arbetsliv" (SOU 2015:50) till arbetsmarknadsminsister Ylva Johansson. Delegationens ordförande Anna Hedborg presenterar delegationens slutsatser och förslag, därefter följer ett panelsamtal med några av delegationens ledamöter.

Läs mer och se inspelning från seminariet

Seminarium: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

2016-06-08
Den 8 juni presenterar AFA Försäkring rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2016. Rapporten beskriver utvecklingen av allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro fram till 2014.

Läs mer, ladda ner rapporten och se inspelningen av seminariet  

Seminarium: Begravd i papper - "Administrationssamhället"

2016-05-04
De administrativa arbetsuppgifterna tar upp allt mer av de anställdas arbetstid och stjäl fokus från kärnverksamheten. Inte minst inom offentlig sektor, där det administrativa i allt högre utsträckning utförs av till exempel lärare, läkare, socialsekreterare och sjuksköterskor. 
Läs mer

Seminarium: Utvecklingen av godkända arbetssjukdomar

2016-04-26
I debatten om arbetssjukdomar figurerar ofta olika siffror och definitioner. I syfte att fördjupa förståelsen kring detta komplexa ämne och regelverkens påverkan av utvecklingen, har AFA Försäkring tagit fram en rapport om arbetssjukdomar.

Läs mer, ladda ner rapporten och se inspelningen av seminariet 

 

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

2016-03-11

Förbättringar i arbetsmiljön kräver åtgärder från såväl staten som arbetsmarknadens parter Arbetsmarknadsdepartementet höll den 11 mars, i samarbete med AFA Försäkring, ett seminarium där regeringens nya arbetsmiljöstrategi presenterades och diskuterades.

Läs mer och se filminspelning från seminariet här

Ett hållbart arbetsliv

2016-03-16

Om fler ska kunna arbeta längre än idag måste arbetslivet förändras. Det varierar mycket mellan olika yrken hur bra det fungerar att jobba kvar som äldre. – I manuella, fysiskt krävande arbeten går många år förlorade, sa professor Maria Albin, på ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer här.

Seminarium: Unga i arbetslivet

2016-02-26
Rapporten presenterades vid ett seminarium hos AFA Försäkring av Anna Weigelt och Michel Normark. Vid seminariet redovisades bland annat vilka som är de vanligaste arbetsolyckorna och anledningarna till sjukskrivning bland unga.

Läs mer, ladda ner rapporten och se inspelningen av seminariet

Seminarium: Växande sjuktal – Vad gör Försäkringskassan åt det?

2016-01-19
Ann-Marie Begler tillträdde tjänsten som generaldirektör i september i år och kommer vid seminariet att berätta om Försäkringskassans arbete framöver. 

Läs mer och ladda ner presentation från seminariet

Vad gör oss sjuka på jobbet? Om arbete och Alzeimers

2016-01-15

Alzheimers är den vanligaste formen av demens. Sjukdomen innebär en fortskridande successiv nedbrytning av hjärnans funktioner och är förknippad med betydande ohälsa. I en ny rapport presenteras vilka faktorer i arbetslivet som påverkar risken för att drabbas av Alzheimers sjukdom.

Läs mer här