Afa Försäkring ansöker om omvandling till tjänstepensionsföretag

2021-06-10 08:00

Den 3 juni 2021 fattade Afa Försäkrings ägare beslut på ordinarie bolagsstämma om att Afa Försäkring ska ansöka om att omvandlas till tjänstepensionsföretag, i enlighet med den möjlighet som lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag öppnat för. Ansökan omfattar de tre försäkringsbolagen Afa Sjukförsäkringsaktiebolag, Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag och Afa Livförsäkringsaktiebolag.

Anders Moberg, vd på Afa Försäkring, skriver under ansökan till Finansinspektionen om omvandlingen till tjänstepensionsföretag. Foto: Adam Fredholm 

– Afa Försäkring och våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK har de senaste åren arbetat aktivt för att det nya regelverket ska bli så bra som möjligt för de försäkrade och ser att tjänstepensionsregleringen är bättre anpassat till Afa Försäkrings förutsättningar än Solvens 2, givet en fortsatt god anpassning av föreskrifter, säger Anders Jonsson, chefaktuarie på Afa Försäkring.

– Det nya regelverket bidrar till att värna om det viktiga inflytandet som arbetsmarknadens parter har över den kollektivavtalade tjänstepensionen, inklusive tilläggsförsäkringar, säger Niklas Eideholm, chefsjurist på Afa Försäkring.

Ambitionen är att omvandlingen av de tre bolagen ska ske den 1 januari 2022.

Kontakt:
Anders Jonsson, chefaktuarie, Afa Försäkring: 08-696 40 25, anders.jonsson@afaforsakring.se
Niklas Eideholm, chefsjurist, Afa Försäkring: 08-696 44 05, niklas.eideholm@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.