Högst risk för långvarig sjukfrånvaro i Gävleborgs län

2021-05-31 06:00

Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Statistiken visar att risken för långvarig sjukfrånvaro är högst i Gävleborgs län och lägst i Stockholms län.  


– Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Risken är beräknad efter var den sjukskrivna bor och inte utifrån var arbetsplatsen är belägen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Totalt var risken för långvarig sjukfrånvaro i Sverige högst i Gävleborgs län med 25,4 sjukfall per 1 000 sysselsatta och lägst i Stockholms län med 16,8 sjukfall per 1 000 sysselsatta.

– Kvinnor hade 2019 fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män i samtliga län. Under 2019 var risken för kvinnor högst i Gävleborgs län med 33,3 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Lägst risk för kvinnor hade Örebro län med 20,6, säger han.

Även för män var risken högst i Gävleborgs län med 17,4 och lägst i Stockholms län med 11,6.

Störst skillnad mellan könen i Gävleborgs län

– Den största skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Gävleborgs län, där skillnaden var nära 16 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Emil Askestad.

Minst skillnad mellan könen i Örebro län

– Och den minsta skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Örebro län, med en skillnad på knappt 8 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger han.

Mer information:

Statistiken är hämtad ur Afa Försäkrings årsrapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2021. Rapporten visar 2019 års siffror, då det är en eftersläpning i anmälningarna av försäkringsärenden.Ladda ner och läs hela rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2021 på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Se en presentation av årsrapporten på ett webbinarium den 2 juni. Anmäl dig via Afa Försäkrings webbplats senast 1 juni.

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Kontakt:

Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.