Judoinspirerad träning kan förebygga fallolyckor på jobbet

2020-09-28 06:00

Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan i Sverige. AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet har genom ett innovativt projekt satsat på att öka fallkompetensen i svenskt arbetsliv. På ett webbinarium den 18 september presenterades ny forskning från Högskolan Dalarna, som visar att risken för fallolyckor och fallskador kan minskas genom judoinspirerad träning. 


– Studien omfattade sju arbetsplatser av skiftande karaktär. 68 studiepersoner fick både genomgå fysiska tester och fallkompetenstester och fylla i enkäter där vi bland annat undersökte deras fallrädsla. Vår främsta frågeställning var om det är möjligt att på tio träningssessioner lära ut tekniken för att falla säkert, sa Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap, inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna.

Under webbinariet berättade Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska Judoförbundet, om hur projektet och programmet praktiskt går till på arbetsplatser och hur deltagarna upplever effekterna av träningen. Se mer i det filmade webbinariet

Forskningen visar att träningsprogrammet gör skillnad

Resultaten från studien visar att det judoinspirerade träningsprogrammet Judo4Balance är en effektiv träningsform för att förebygga risken för fallolyckor och dess negativa konsekvenser.

– Vi har sett slående resultat när vi studerat detta. Ett relativt kort träningsprogram med få sessioner åstadkommer tydliga, mätbara effekter genom att minska kända riskfaktorer för fallolyckor och ger ökad fallkompetens hos deltagarna. Det tyder på att träningsprogrammet är optimalt utvecklat för detta specifika ändamål, sa Michail Tonkonogi.

Fallolyckor – ett kostsamt samhällsproblem

Fallolyckor är ett av samhällets största folkhälsoproblem och kostar samhället 25 miljarder kronor per år enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Varje år inträffar 11 000 fallolyckor på arbetstid i Sverige enligt statistik från AFA Försäkring, sa Anna Weigelt chef för analysavdelningen på AFA Försäkring, som presenterade aktuell fallstatistik under webbinariet. Läs om mer fallstatistik i AFA Försäkrings rapport Fallolyckor på arbetet. 

Ökad personlig trygghet och samhällsnytta i fokus

Studien är utförd på uppdrag av AFA Försäkring, som genom det innovativa samverkansprojektet ”Fallkompetens i arbetslivet” med Svenska Judoförbundet vill förebygga fallolyckor på svenska arbetsplatser inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Syftet med samverkansprojektet är att öka personlig trygghet och minskat lidande på grund av fall i arbetet. På uppdrag av arbetsmarknadens parter vill vi tillsammans med Svenska Judoförbundet genom vårt fallkompetensprojekt bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Fallkompetensträningen är kostnadsfri om man har kollektivavtalad försäkring hos AFA Försäkring, säger Frida Winnerstig, projektledare på AFA Försäkring.

– För oss är det viktigt att det här unika arbetssättet följs upp och utvärderas vetenskapligt. Det är glädjande att de forskningsresultat som nu har publicerats visar att den här innovativa interventionen med fallkompetensträning för arbetstagare ger positiva resultat.

Mer information:

Det digitala seminariet spelades in och går att se och lyssna på i efterhand på AFA Försäkrings webbplats. Där finns även forskarens presentation att ladda ner och en kortfattad sammanfattning av seminariet.

För mer information om forskningsresultaten i projektet, se publicerad forskningsartikel.

Samverkansprojektet finansieras av AFA Försäkring. Länk till mer information om fallkompetensprojektet.

Länk till AFA Försäkrings statistikrapport Fallolyckor på arbetet, mars 2018.

Kontakt:

Michail Tonkonogi, forskare, Högskolan Dalarna: 070-820 64 35, mtn@du.se

Frida Winnerstig, projektledare på AFA Försäkring: 070-386 45 98, frida.winnerstig@afaforsakring.se

Susanna Stymne Airey, chef på enheten Förebygga: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se   Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Karin Strömqvist Bååthe, projektledare Svenska Judoförbundet: 0730-89 61 62, karin.baathe@judo.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.