Högst skaderisk i Norrbottens, Kalmar, Jämtlands och Södermanlands län

2019-06-11 08:00

AFA Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges största analys inom området. Statistiken visar att flest antal olyckor per 1000 sysselsatta inträffade i Norrbottens, Kalmar, Jämtlands och Södermanlands län. Lägst risk löper den som arbetar i Stockholms län.

I Norrbottens, Kalmar, Jämtlands och Södermanlands län sker det över 3 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta. Lägst risk har den som arbetar i Stockholms län, där det går 1,7 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta.

– Skillnaden mellan länen förklaras till stor del av skillnader i näringslivsstruktur, säger Anna Weigelt, chef analysavdelningen på AFA Försäkring.

Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings årsrapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2019. Rapporten visar 2017 års siffror, då det sker en eftersläpning i anmälningarna av försäkringsärenden.

Mer information:
Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på afaforsakring.se/rapporter. Mer information från seminariet där årsrapporten presenterades finns på afaforsakring.se/seminarier.

Kontakt:
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se  

Karta pressmeddelande 20190611

Film om rapporten: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro - 2019

1 min 7 sek